^ Back to Top

ประกวดภาพยนต์สั้น "SIRI Movie contest" ภายใต้แนวคิด "Excellent tour with great care"

ประกวดภาพยนต์สั้น "SIRI Movie contest" ภายใต้แนวคิด "Excellent tour with great care"

SIRI TOUR CENTER ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้น "SIRI Movie contest" ภายใต้แนวคิด "Excellent tour with great care" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ส่งผลงานเดี่ยว หรือกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)

ลักษณะผลงาน

  1. รูปแบบไฟล์เป็น .MP4
  2. ความละเอียด 1920x1080
  3. ความยาวไม่เกิน 2 นาที

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/siritourcenter

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Yuravra Siripatcharongkool

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 ก.ย. 2017 (All day) to 10 ธ.ค. 2017 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.