^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ "Enjoy Science: Young Makers Contest 2018" หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ "Enjoy Science: Young Makers Contest 2018" หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน"

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ "Enjoy Science: Young Makers Contest 2018" หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน" ชิงรางวัลทริปเข้าร่วงาน Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา ต้นตำรับของงานเมกเกอร์แฟร์ทั่วโลก และทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียน - นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.)
 2. นักเรียน - นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

การส่งใบสมัครและเสนอโครงงานเพื่อเข้าประกวด

 1. ส่งประกวดเป็นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน - นักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
 2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokmakerfaire.com/ymc2 หรือเฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest
 3. กรอกและส่งใบสมัคร พร้อมข้อเสนอโครงการไปที่อีเมลล์ youngmakers@nstda.or.th

ใบสมัครต้องประกอบด้วย

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครครบถ้วน
 2. คำอธิบายถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 3. แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้แก้ปัญหา ภายในงบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท
 4. คำาอธิบายลักษณะผลงานที่ต้องการสร้าง กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์ และความโดดเด่นอื่นๆ
 5. ข้อมูลประกอบโครงการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) อาทิ แปลนโครงงาน (พิมพ์เขียว) แบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซอร์สโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนและภาพถ่ายประกอบการจัดทำ ข้อมูลและภาพถ่ายของการติดตั้ง และผลการทดสอบใช้งานจริงในชุมชน
 6. แผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ในโครงการภายในงบประมาณจานวน 30,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

 • 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 เปิดรับใบสมัครและข้อเสนอโครงการ
 • 8 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบแรก จำนวน 60 ทีม
 • 16-17 กันยายน 2560 กิจกรรมเวิร์กช็อป ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
 • 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ทีมที่เข้ารอบ 60 ทีม ส่งคลิปวิดีโอนาเสนอโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบต่อไป
 • 15 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบสอง จำนวน 20 ทีม
 • 20 มกราคม 2561 นำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลและมอบรางวัล
 • พฤษภาคม 2561 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเดินทางไปเข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลสาหรับทีมที่ชนะการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท ประกอบด้วย
  • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
  • ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลค่ารวม 440,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จานวน 1 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Chevron3D

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,200,000 Baht
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2017 10:00 to 31 ส.ค. 2017 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.