^ Back to Top

ประกวด "คัดร้อยปกดีปี 2560 : 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2017"

ประกวด "คัดร้อยปกดีปี 2560 : 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2017"

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "คัดร้อยปกดีปี 2560 : 100 ANNUAL BOOK AND COVER DESIGN 2017" ชิงใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก และโอกาสในการนำผลงานไปจัดแสดงในงานนิทรรศการหนังสือระดับประเทศ และต่างประเทศ

“หนังสือมีดีที่ปก”
การคัดเลือกปกหนังสือและรูปเล่มที่มีการออกแบบรูปเล่มโดดเด่น สวยงาม มีคุณภาพในระดับสากล เปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพวงการหนังสือและนักออกแบบกราฟิกหนังสือของประเทศไทย สร้างคลังความรู้งานออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ดีสู่สาธารณะ

ประเภทการคัดเลือก

 • ปกดีเด่น จำนวน 80 ปก
 • รูปเล่มดีเด่น จำนวน 20 เล่ม

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. เป็นผลงานต้นแบบ (original) จัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติของผู้ออกแบบ
2. หนังสือที่ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ไม่จำกัดประเภทหนังสือ
3. ปีที่ตีพิมพ์ 2558– 2560
4. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานหรือได้รับความยินยอมให้ส่งผลงาน
5. จำกัดจำนวนส่งผลงานไม่เกิน 20 ผลงานต่อราย
6. ส่งหนังสือเล่มจริงเพื่อประกอบการคัดเลือก จำนวน 1 เล่ม
7. กรณีได้รับการคัดเลือก ส่งหนังสือเพื่อจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 3 เล่ม
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหนังสือที่ส่งเข้าคัดเลือก
หมายเหตุ
หนังสือที่ส่งเข้าคัดเลือกจะถูกส่งเข้าห้องสมุดสาธารณะของสมาคมฯ และเพื่อเป็นคลังข้อมูลในการคัดสรรในกิจกรรมอื่นต่อไป เช่น การขายลิขสิทธิ์แปลเป็นภาษาอื่น การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง การส่งประกวดในระดับนานาชาติ ฯลฯ

รางวัลและประโยชน์

 • ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก
 • ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
 • ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศ อาทิ Frankfurt Book Fair, Taipei International Book Exhibition
 • ผลงานได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.100abcd.org เฟซเพจและสื่อสิ่งพิมพ์สมาคมฯ
 • ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือในแค็ตตาล็อกประจำปีสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย
 • ผลงานได้รับการรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสาธารณะออนไลน์

คณะกรรมการคัดเลือก
1. รศ. อารายะ ศรีกัลยาณบุตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานกรรมการตัดสิน)
2. นักออกแบบกราฟิก นายพิชิต วีรังคบุตร นายกสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย Wednesday Garden
3. นักออกแบบกราฟิก นายธีรนพ หวังศิลปคุณ (TNOP)
4. นักออกแบบกราฟิก นายวีร์ วีรพร (DESIGN CONCIOUS)
5. บรรณาธิการอำนวยการ นายดวงฤทธิ์ บุนนาค (DBALP/REVOLUTION DAFFODILS)
6. บรรณาธิการบริหาร นางสาวสุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ (สำนักพิมพ์ LI-ZENN)
7. บรรณาธิการบริหาร นายพัลลภ สามสี (สำนักพิมพ์มติชน)
8. ผู้ประกอบการร้านหนังสือ นายสิโรตม์ จิระประยูร (THE BOOKSMITH)
9. สื่อมวลชน นายก้อง ฤทธิ์ดี (BANGKOK POST)

กําหนดการ

 • เปิดรับผลงาน 1 กรกฎาคม 2560
 • ปิดรับผลงาน 31 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผล 1 ตุลาคม 2560
 • จัดแสดงนิทรรศการ 18-29 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข้อกำหนดข้อมูล

 • รูปถ่ายหนังสือจริงแสดงลักษณะและรายละเอียดที่สําคัญ ไฟล์สกุล JPG. ขนาดความละเอียดไม่เกิน 100dpi ที่ขนาด A4 ไม่เกิน 3 ไฟล์ สำหรับหมวดปก ไม่เกิน 5 ไฟล์ สำหรับหมวดรูปเล่ม
 • ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ISBN
 • ชื่อผู้ออกแบบ ชื่อสำนักพิมพ์ อาร์ตไดเรคเตอร์ บรรณาธิการ นักวาดภาพประกอบ โรงพิมพ์ ฯลฯ
 • แนวความคิดสำคัญ ผลงานไม่เกิน 100 คำ (ภาษาไทย กระชับ ได้ใจความ)
 • ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ สําหรับการผลิตงานสื่อ เพื่อเผยแพร่ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ทั้งในและต่างประเทศ

การส่งผลงาน
ส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น www.100abcd.org

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจุฑามาศ ทัดเทียมรมย์ 085-920-6151
 • คุณนันทพร จันทรากำเนิดแสง 02-954-9560-4#106
 • อีเมล์: 100abcd@pubat.or.th
 • เฟซบุ๊ก: 100abcdaward
หมดเขต: 
25 ก.ค. 2017 10:00 to 31 ส.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.