^ Back to Top

ประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016"

ประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016"

ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาการประกวด
1. นักเรียน / นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป (อายุระหว่าง 13-25 ปี )
2. สมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 3 คน หรือตามจานวนศิลปินที่ cover (ไม่จากัดศิลปิน)
3. รอบคัดเลือกมี วันที่ 18,25 มิถุนายน 9,16 กรกฎาคม 2559สามารถ Mix เพลงได้ ไม่เกิน 7 นาที (สามารถเลือกวันรอบคัดเลือกได้)
4. รอบชิงชนะเลิศวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 สามารถ Mix เพลงได้ ไม่เกิน 10 นาที
5. ลงทะเบียน จับหมายเลขลาดับการแข่งขันในวันงาน เวลา 12.00 – 13.30 น. ของทุกรอบ
6. สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในทีมได้กรณีมีเหตุขัดข้องโดยต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันไม่ต่ากว่า 1 วัน ผู้มาช้าและไม่แจ้งล่วงหน้าจะถูกตัดสินออกจากการแข่งขันทันที

วันและเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 มิถุนายน 2559
 • รอบคัดเลือก วันที่ 18,25 มิถุนายน และ วันที่ 9,16 กรกฎาคม 2559 (สามารถเลือกวันได้) รับสมัครวันละ 20 ทีม ทั้งหมด 80 ทีม คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศวันละ 5 ทีม ตั้งแต่เวลา 12.00-17.30 น.
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 กรกฏาคม 2559 จานวน 20 ทีม ตั้งแต่เวลา 12.00-17.30 น.

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

 • Teamwork, Performance, Entertain
 • เครื่องแต่งกาย,ความเหมือน
 • ความคิดสร้างสรรค์

หลักฐานการสมัคร

 • ภาพถ่ายรวมหมู่ทีม พร้อมเขียนชื่อทีมด้านหลังภาพ 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีม

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
  • Facebook : Palladium IT Pratunam
  • Facebook : The palladium world shopping
 • ส่งใบสมัครได้ที่
  • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ออฟฟิตการตลาดชั้น 6
  • E- mail mkt_palladium@hotmail.com

เงินรางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงินสด 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงินสด 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร 091-119-5622 ฝ่ายการตลาด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
26 พ.ค. 2016 10:00 to 13 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.