^ Back to Top

ประกวดหนูน้อยนพมาศ @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา

ประกวดหนูน้อยนพมาศ @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ @ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 22,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าประกวด
1. เด็กหญิง อายุ 4-8 ปี 
2.
 แต่งกายในชุดไทยตามประเพณีลอยกระทง
3.
 ผู้เข้าประกวดสามารถมาเข้าร่วมประกวดตามวันและเวลาที่กำหนดได้
4. 
ผู้เข้าประกวดจะต้องใช้เวลาในการแสดงความสามารถไม่เกิน 5 นาที ( ร้อง เต้น เล่นละคร รำ ) โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่พิธีกรประกาศชื่อ หากเกินเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการจะทำการหยุดเพลงทันที
5.
 ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมชุดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงมาเอง
6. 
กรณีใช้เสียงดนตรีประกอบการร้อง ต้องเป็น Backing Track บันทึกลงแผ่น CD ในรูปแบบไฟล์ Audio เท่านั้น
7.
 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับจะต้องมาทำการแสดงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา
8. 
คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้
9. 
ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ 1 ใบ
2. สูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ใบ
4. รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 5 x 7 นิ้ว 1 รูป

ส่งใบสมัคร
E-mail : contestgazine@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16  ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2558
  • วันประกวด  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรม CentralCourt (Out Door) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา

เกณฑ์ในการตัดสิน
1. ชุดการแต่งกายให้เข้ากับประเพณีลอยกระทง
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง (ร้อง เต้น เล่นละคร รำ)
3. บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ

เงินรางวัลการประกวด
1.  รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
4.  รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

  • คุณถาวร (ต้อย) 087-813-5986
  • คุณสุภาณี (น้อง) 089-129-7488

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nushanard Junsityanond

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
22,000 Baht
หมดเขต: 
11 พ.ย. 2015 10:00 to 18 พ.ย. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.