^ Back to Top

การประกวดวงดนตรี Ukulele Acoustic Band ครั้งที่ 1

Ukulele Acoustic Band เป็นการนำเสนอและถ่ายทอดดนตรีในลักษณะที่เรียบง่าย ใช้ผู้บรรเลงและจำนวนผู้เล่นเครื่องดนตรีน้อยชิ้น โดยไม่ต้องใช้เครื่องไฟฟ้าหรืออิเล็คโทนิคแต่อย่างใด วงดนตรีประเภท Acoustic Band ยังสามารถบรรเลงเพลงได้ทุกแนวเพลงจึงง่ายต่อการรวมวงฝึกซ้อมและการแสดง

การจัดประกวด Ukulele Acoustic Band จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่รักและสนใจในดนตรี ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาไปสู่นักดนตรีอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เป็นการวางรากฐานที่ดีทางดนตรีประเภท Ukulele Acoustic Band
3. เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางดนตรีให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มากกว่า 50 วง

แนวเพลงและอารมณ์เพลง
เน้นแนวเพลงฟังสบายๆประเภท Easy listening โดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นเพลงบังคับในการประกวด

จำนวนสมาชิกในวง
กำหนดให้ 3 - 5 คน

ประเภทเครื่องดนตรี
กำหนดให้ในวงต้องประกอบด้วย Ukulele เป็นเครื่องดนตรีหลัก โดยผสมด้วย กีต้าร์ เครื่องเคาะจังหวะ นักร้อง หรือเครื่องดนตรีประเภทอื่นโดยไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมดนตรี หรือเครื่องช่วยทางอิเล็คโทนิค

เพลงที่ใช้ในการบรรเลง
กำหนดให้บรรเลง 2 เพลง
เพลงบังคับ 1 เพลง เป็นการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลง 1 เพลง ( เลือก 1 ใน 48 บทเพลงพระราชนิพนธ์ )
เพลงอิสระ เป็นเพลงอิสระโดยไม่จำกัดแนวเพลง

ประเภทของผู้แข่งขัน
จะแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภท Junior division
ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมต้น-ปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภท Senior division
ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 - 25 ปี
โดยทั้ง 2 ประเภท จะต้องไม่มีสัญญารับจ้างหรือผูกพันกับบริษัท ค่ายเพลง นับตั้งแต่

วันที่เปิดรับสมัคร
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 สิงหาคม 2554

การรับสมัคร
ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ สมาคมเมโลเดียน 26/ 19 หมู่บ้านธนกร 1 ถ.เทอดพระเกียรดิ
ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

รางวัลการแข่งขัน
รุ่น JUNIOR DIVISION
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจากสมาคมเมโลเดียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้า MBK CENTER
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้า MBK CENTER

รุ่น SENIOR DIVISION
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจากสมาคมเมโลเดียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้า MBK CENTER
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้า MBK CENTER

เวลาในการแข่งขัน
ไม่เกิน 15 นาที / วง
การแต่งกายและการแสดงบนเวที
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม ให้เกียรติต่อสถานที่และผู้ชม

วันเวลาการแข่งขัน
รอบคัดเลือก วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 - 4 กันยายน 2554
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 10 - 11 กันยายน 2554
รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2554

สถานที่การแข่งขัน
บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า The Nine Neighborhood Center

หลักฐานการสมัคร
ใบสมัครกรอกครบถ้วน
สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายหมู่ทั้งวง ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครในทุกกรณี

เกณฑ์ในการตัดสิน
ทักษะความสามารถทางดนตรี
การบริหารเวลา
บุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม
นายคมเดช พรพระ โทร. 083-602-0811
Download ใบสมัครได้ทาง WWW. facebook.com/melodionthai.com
ส่งใบสมัคร ได้ที่ melodionthai@hotmail.com

( ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ห้ามประท้วงหรือร้องเรียนใดๆทั้งสิ้น )

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
อา, 2011-09-18 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod