^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม

ประกวดศิลปกรรม (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ : The Power of Nature”

การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ : The Power of Nature”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “พลังแห่งธรรมชาติ : The Power of Nature” 

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-08 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “ BAM สืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย ”

ประกวดผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์ ในหัวข้อ “ BAM สืบสานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย ”

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา และประชาชนหรือศิลปินทั่วไปส่งผลงานเข

หมดเขต: 
อา, 2013-11-24 16:00

การประกวด Thailand Green Watch (InstallationArts Contest)

การประกวด Thailand Green Watch (InstallationArts Contest)

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)  ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา เข้าร่วม ประกวดออกแบบงานศิลปะ ประเภทศิลปะการจัดวาง “Installation Art” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “THAILAND GREEN WATCH” INSTALLATION ARTS CONTEST ภายใต้โจทย์ "ภาวะโลกร้อน" ชิงรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2014 World Art Contest

PMAC 2014 World Art Contest

การประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2014 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ Learning Space หรือ พื้นที่การเรียนรู้ จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเสนอมุมมองการเรียนรู้แนวใหม่ ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้

หมดเขต: 
อา, 2013-10-20 16:00

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 / White Elephant Art Award

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 /MY HOMELAND The 3rd White Elephant Art Award ภายใต้หัวข้อ "บ้านเรา : My H

หมดเขต: 
ส, 2014-03-22 18:00

ประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2

ประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2

เฮือนศิลปินนาชา ( Nacha Artists’ Residence ) ขอเชิญชวนท่านที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม “วิถี พุทธ ล้านนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของอาณาจักรล้านนา ขนบธรรมเ

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-25 18:00

Young Thai Artist Award 2013

Young Thai Artist Award 2013

มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนเยาวชนที่รักศิลปะ เข้าร่วม โครงการ "รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2556" หรือ Young Thai Artist Award 2013 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนประกอบไปด้วย ศิลปะ 2 มิติ, ศิลปะ 3 มิติ, ภาพยนตร์, วรรณกรรม, ภาพถ่าย และการประพันธ์ดนต

หมดเขต: 
ศ, 2013-09-27 16:00

ประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ หัวข้อ "สุวรรณภูมิ"

ประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

มูลนิธิอมตะ ขอเชิญศิลปินผู่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ภายใต้หัวข้อ "สุวรรณภูมิ" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งผลงาน วันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ อมตะคาสเซิ่ล ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัง

หมดเขต: 
อา, 2013-10-06 16:00

ประกวดศิลปกรรมครัวไทย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย”

ประกวดศิลปกรรมครัวไทย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย”

หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย (PSG Art Gallery) ร่วมกับ คุณธานิน อิงอุดมนุกูล ผู้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและเจ้าของร้านอาหาร “ครัวไทย” ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีทุกสถาบัน ทุกชั้นปีเข้าร่วม ประกวดผล

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-08 16:00

ประกวดภาพวาด ''มองสิงห์ สร้างศิลป์'' และประกวดภาพถ่าย "มองสิงห์ ผ่านเลนส์"

มองสิงห์ สร้างศิลป์  มองสิงห์ ผ่านเลนส์

สิงห์ เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม โครงการประกวดภาพวาด และประกวดภาพถ่าย สะท้อนความคิดของตนเอง อย่างอิสระ ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ฉลองวาระครบรอบ 80 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

หมดเขต: 
ศ, 2013-08-23 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดศิลปกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.