^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

The Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 2011

The Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 2011

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animation ในโครงการ Web Design & Multimedia Contest 2011 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน
1. Web Design
2. Flash Animation

ลักษณะการแข่งขัน

ประกวดหนังสั้น หรืออนิเมชั่น ในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยครั้งที่ 11

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งประกวดผลงานหนังสั้น หรืออนิเมชั่นในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยครั้งที่ 11 หัวข้อ “รัก...นก...ให้ถูกทาง”

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งหนังสั้นเข้าประกวด
1. เปิดรับสมัครจาก นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทีมงานมีไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ไม่รวมนักแสดง

โครงการ Movie Mania Awards ครั้งที่ 12 “สมองกระจาย”

โครงการ Movie Mania Awards ครั้งที่ 12 “สมองกระจาย”

โครงการ Movie Mania Awards ครั้งที่ 12 “สมองกระจาย” โดยชมรมภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประกวดผลงานประเภทหนังสั้น MV แอนิเมชั่น และภาพนิ่งระดับ นิสิต นักศึกษา ชิงโล่เกียรติยศ และของรางวัลอีกมากมาย

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ภาพยนตร์สั้น
2. มิวสิควีดิโอ
3. แอนิเมชั่น
4. ภาพนิ่ง

รางวัลในการประกวด

ประเภทภาพยนตร์สั้น

ENERGY ANIMATION AWARD2011

กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีประลองความสามารถแก่เยาวชน จัดประกวดภาพยนตร์อนิเมชั่น ระดับมัธยม และอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “Energy Ranger ขบวนการฮีโร่พิทักษ์พลังงาน” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเด็กและเยาวชน ความยาว 3 - 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบหรือสไตล์ ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท ส่งผลงาน ตั้งแต่ วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร

"เซ็นทรัลวายคลับ" ชวนประกวดแอนิเมชั่น ชิงทุนการศึกษา รวม 1.15 แสนบาท

สโมสรเซ็นทรัลวายคลับ ภายใต้ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เปิดเวทีประลองผลงานแอนิเมชั่น "Central Y Club Animation Contest 2011" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Love The Earth" โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 15 ก.ย. ถึง 31 ต.ค. 54

ประกวดแอนิเมชัั่นท่ารำโขน

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวด Animation เพื่อการเรียนรู้นาฎศิลป์ ท่ารำโขน เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป สร้างสรรผลงานด้าน Digital Content มีส่วนร่วมส่งผลงานที่ตนเองรังสรรค์ขึ้นมา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ผลงานดีเด่น จะได้รับเชิญเข้าร่วมรับเสด็จในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรับพระราชทานโล่รางวัลจากส

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation and Interactive Design เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Just Smile” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวความคิด “Upgrade Your Life : Just Smile” สามารถตีความหมายและนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต เป็นการแสดงศักยภาพด้านความค

ประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

โครงการประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้รับชมได้เห็นถึงความสำคัญ และหันมาทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใ

ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011

โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฝึกทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานด้านเอนิเมชั่น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และรับความรู้จากวิทยากรชั้นนำ เพื่อก้าวสู่เส้นทางเอนิเมชั่นมืออาชีพ โดยสร้างสรรค์งานเอนิเมชั่นความยาว 3 นาที ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักโลก”

กติกา

Love Comic Contest พลังแห่งรัก พลังหยุดความรุนแรง

สโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร Bangkok Youth Club ขอเชิญเพื่อนๆร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ในหัวข้อ "พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง"

ประเภทการประกวด
ประเภทที่ 1 ประเภทนิทานสั้นสำหรับเด็ก

ประเภทที่ 2 ประเภทเรื่องการ์ตูนภาพ

ประเภทที่ 3 ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.