^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation and Interactive Design เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Just Smile” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวความคิด “Upgrade Your Life : Just Smile” สามารถตีความหมายและนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต เป็นการแสดงศักยภาพด้านความค

ประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

โครงการประกวดแอนนิเมชั่น “Toshiba Animation Contest 2011 นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ฯ เพื่อให้ผู้รับชมได้เห็นถึงความสำคัญ และหันมาทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใ

ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011

โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฝึกทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานด้านเอนิเมชั่น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และรับความรู้จากวิทยากรชั้นนำ เพื่อก้าวสู่เส้นทางเอนิเมชั่นมืออาชีพ โดยสร้างสรรค์งานเอนิเมชั่นความยาว 3 นาที ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักโลก”

กติกา

Love Comic Contest พลังแห่งรัก พลังหยุดความรุนแรง

สโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร Bangkok Youth Club ขอเชิญเพื่อนๆร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ในหัวข้อ "พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง"

ประเภทการประกวด
ประเภทที่ 1 ประเภทนิทานสั้นสำหรับเด็ก

ประเภทที่ 2 ประเภทเรื่องการ์ตูนภาพ

ประเภทที่ 3 ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.