^ Back to Top

ENERGY ANIMATION AWARD2011

กระทรวงพลังงาน เปิดเวทีประลองความสามารถแก่เยาวชน จัดประกวดภาพยนตร์อนิเมชั่น ระดับมัธยม และอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “Energy Ranger ขบวนการฮีโร่พิทักษ์พลังงาน” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเด็กและเยาวชน ความยาว 3 - 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบหรือสไตล์ ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท ส่งผลงาน ตั้งแต่ วันนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร
www.energy.go.th/index.php?q=node/944
www.facebook.com/EnergyAnimationAward
โทร : 081-978-3824, 081-836-3588, 087-679-4368
อีเมล์ : energy_ranger@hotmail.com
เผยแพร่ : http://contestwar.com

*****************************************************
ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันทุกชิ้นเป็นลิขสิทธ์ิของผู้เข้าแข่งขัน
แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องให้สิทธิแก่ กระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่่และประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งส้น
*****************************************************

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.