^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย และภาพวาด หัวข้อ มองลุ่มน้ำปากพนัง ผ่านงานศิลป์

ขอเชิญผู้สนใจส่ง ผลงานภาพวาด และภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “มองลุ่มน้ำปากพนัง ผ่านงานศิลป์” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดใน ทุกประเภท ทุกระดับจะถูกนำไปเผยแพร่และจัดนิทรรศการ ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

หมดเขต: 
พฤ, 2011-06-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย ณ สวนโมกข์กรุงเทพ 2554 : @suanmokkhbangkok 2011

จากเอกสารจดหมายเหตุของพุทธทาสภิกขุ มีเอกสารจำนวนหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านบันทึกไว้เกี่ยวกับการเรียนรู้และทดลองเรื่องการถ่ายภาพของท่านเอง ตลอดจนถึงการใช้ประโยชน์จากภาพที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งมีการนำภาพถ่ายมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรม เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ

หมดเขต: 
พ, 2011-06-15 (All day)

ประกวดภาพถ่าย “โชห่วยในดวงใจ”

แม็คโคร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย “โชห่วยในดวงใจ” ส่งผลงานภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้สึกที่ดี และสนับสนุนธุรกิจร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกไทยให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป

กติกา

  • ไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา
  • เป็นภาพสี ขนาด 4x6 นิ้ว พร้อมคำบรรยายไม่เกิน 100 คำ

ประกวดภาพถ่าย “รำลึก 40 ปี เรือด่วนล่องสายน้ำเจ้าพระยา”

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งต้องการให้เยาวชนไทยได้ตระหนัก และสำนึกในคุณค่าและความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนวิถีชีวิตความผูกพันของคนกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านการถ่ายภาพ โดยหลังจากการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ทางบริษัทฯ จะนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งใช้ในภารกิจเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

หมดเขต: 
ศ, 2011-06-24 (All day)

โครงการประกวดภาพถ่ายความไม่เป็นธรรมในสายตาคนรุ่นใหม่ชิง iPad2

โครงการประกวดภาพถ่ายความไม่เป็นธรรมในสายตาคนรุ่นใหม่ชิง iPad2 บน Facebook Fanpage หอกฎหมายของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เพียงค้นหาคำว่า "หอกฎหมาย" ใน facebook.com)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญท่านมาปล่อยของ ประกวดภาพถ่ายที่คุณถ่ายเองในหัวข้อ

หมดเขต: 
พ, 2011-06-15 (All day)

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 3 หัวข้อ "เดินหน้า...ประเทศไทย"

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 3 ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมถึงอุดมศึกษา แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน ภาพถ่าย (ไม่จำกัดรูปแบบ) / สปอตโทรทัศน์ (ความยาว 60 วินาที) / บทเพลง (ความยาว 3-5 นาที) ในหัวข้อ "เดินหน้า...ประเทศไทย" ชิงทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากปลัดกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ทางโครงการยังมีการจัดโรดโชว์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้

หมดเขต: 
ศ, 2011-07-01 (All day)

ประกวดภาพถ่ายเรื่องเพศ24ชั่วโมง..hot hot

การประกวดภาพถ่าย “เรื่องเพศ 24 ชั่วโมง” เพศ ความสัมพันธ์ ความรัก สามารถสื่อสาร เข้าใจ และยอบรับกันได้หากเปิดใจรับฟังและไม่ตัดสินกัน

ประกวดภาพถ่าย "ชัยนาทใส ๆ ใครก็อยากสัมผัส"

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย(photo contest) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ปี 2554 "ชัยนาทใส ๆ ใครก็อยากสัมผัส" ชิงรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 - 30 กรกฏาคม 2554

ประเภทรางวัล

  1. ภาพวิถิชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
  2. ภาพแหล่งท่องเที่ยว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

หมดเขต: 
ส, 2011-07-30 (All day)

ประกวดถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรม "วิถีไทใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน"

ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ วิถีไทใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 บาท

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิต และศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ วิถีไทใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรม เมืองแม่ฮ่องสอน
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ประกวดภาพถ่าย "ท่องเที่ยวครบครัน ไปกับ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ท่องเที่ยวครบครัน ไปกับ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” จัดการประกวดโดย...เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ชิงรางวัลรวม กว่า 30,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างกระแสและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
  2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดไปยังกลุ่มเป้าหมาย
หมดเขต: 
อา, 2011-05-15 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.