^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ"

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกวดภาพถ่ายที่บอกถึง อำเภอทองผาภูมิ ภาพวิถีชีวิต ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพธรรมชาติ

งานวันเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 9 มีนาคม 2554

ประเภทของการประกวด
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

หัวข้อในการประกวด
สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ

ดั๊บเบิ้ล เอ คัลเลอร์ พรินต์ จัดประกวด Color Funny Face ชิงรางวัลพรินเตอร์สี

Double A Color Print Funny Face Contest

ดั๊บเบิ้ล เอ คัลเลอร์ พรินต์ ชวนสาวกเฟซบุ๊ค ประกวด Color Funny Face Contest ชิงรางวัลพรินเตอร์สี

หลังจาก ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ แนะนำผลิตภัณฑ์กระดาษเพื่องานพรินต์สี ภายใต้แบรนด์ชื่อว่า “ดั๊บเบิ้ล เอ คัลเลอร์ พรินต์” ทั้งนี้เพื่อสร้างการจดจำอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมออนไลน์ “Double A Color Print Funny Face Contest” ประกวดการทำหน้าตลกล้อเลียนหนังโฆษณา

หมดเขต: 
จ, 2011-02-28 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน ปี 2554"

กลุ่มสื่อเสรีเลย ขอเชิญผู้มีใจรักการถ่ายภาพ ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามเมืองเลย ปี 2554 ส่งผลงานเข้าประกวด “มุมมองภาพงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 2011” เพื่อค้นหาสุดยอดมุมมองผ่านภาพถ่ายบรรยากาศงาน

หมดเขต: 
จ, 2011-02-07 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "นกกับความงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนกใน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ "นกกับความงดงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" ประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมเยาวชนตลอดจนประชาชนคนไทย ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์นก โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง

สกศ.จัดประกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สกศ.จัดป ระกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

วัตถุประสงค์

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ ป่าเมืองไทย"

ปี 2011 องค์การสหประชาชาติ ประกาศเป็น International Year of Forests เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของป่า อันเป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง และเป็นที่พึ่งพิงของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ พืช สัตว์ ตลอดจนถึงมนุษย์ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึง คุณประโยชน์และสนใจในการอนุรักษ์ป่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัด ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มหัศจรรย์ ป่

หมดเขต: 
ศ, 2011-07-01 (All day)

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก ผ่านรูปแบบ เรียงความ ภาพวาด ภาพถ่าย อีการ์ด โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก บุหรี่

ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถถ่ายทอดถึงความรู้สึกหรือความปรารถนาที่จะให้ บุคคลที่คุณรัก ลด ละ เลิกบุหรี่ ตามชื่อโครงการร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” วันเด็ก วันแห่งความรัก วันครอบครัว วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเป็นการรณรงค์โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ ที่กำหนด คือ

  • เรียงความ
  • ภาพวาดพร้อมชื่อเรื่อง
  • ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย

ประกวดถ่ายภาพ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"

ประกวดถ่ายภาพ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"

bangkoktolive เชิญชวนตากล้องมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา สัญชาติ ร่วมเข้าประกวดถ่ายภาพในโครงการ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง" เพื่อถ่ายทอดความสวยงาม และกลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเมืองกรุง และใช้เป็นภาพประกอบของเว็บไซต์ในช่วงระหว่าง เทศกาลแห่งความรัก เดือนกุมภาพันธ์

วัตถุประสงค์ในการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2011-02-15 (All day)

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย “Reflection of life Photo Contest - หยุดธุรกิจบาปด้วยรูปของคุณ”

ประกวดภาพถ่าย "Reflection of life Photo Contest - หยุดธุรกิจบาปด้วยรูปของคุณ"

"Reflection of life Photo Contest - หยุดธุรกิจบาปด้วยรูปของคุณ"
การให้เงินกับเด็ก ไม่ได้ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น หากแต่เป็นการร่วมกันช่วยเด็กให้ออกมาจากธุรกิจขอทานเป็นการให้ที่ยั่งยืนกว่า

แนวคิดและหลักการณ์

หมดเขต: 
ศ, 2011-02-18 (All day)

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ Inspiration for Education

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ Inspiration for Education

การประกวด UAL – MENTOR Photo Contest 2011 เป็นการประกวดถ่ายภาพสำหรับนักศึกษาไทย และบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ Inspiration for Education เพื่อได

หมดเขต: 
จ, 2011-02-28 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.