^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

HuaHin photo contest 2011 "Uniquely Hua Hin"

HuaHin photo contest 2011 "Uniquely Hua Hin"

เชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้รักการถ่ายภาพ เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสีด้วยกล้องดิจิตอล ภายใต้ แนวคิด Uniquely Hua Hin เอกลักษณ์ของเมืองหัวหิน จัดโดย ASARA VILLA & SUITE โดยภาพต้องสื่อถึงเอกลักษณ์ของหัวหินที่นับวันจะจางหายตามกาลเวลา และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองหัวหิน ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2554

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย 30 กันยายน 2554

กรมสรรพากรขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

โครงการ RD Giving Art Award กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย และภาพวาดในหัวข้อ “สังคมมีสุข...ด้วยการให้” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โดยได้จัดให้มีการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดภาพถ

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองโรงแรมสีเขียว ชาโต เดอ เขาใหญ่"

โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อุดมศึกษาร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองโรงแรมสีเขียว ชาโต เดอ เขาใหญ่" ชิงทุนการศึกษากว่า 44,000 บาท

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษา เท่านั้น

ประกวด ชุดภาพถ่าย “ความสุขของแผ่นดิน”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงบประมาณ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพ

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สหรัฐอเมริกาในมุมมองของคุณ"

โครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ “สหรัฐอเมริกาในมุมมองของคุณ” (America through a Thai Lens) ชิงเงินรางวัลมูลค

ประกวดภาพถ่าย "Inequality: ในความ(ไม่)เท่าเทียม"

องค์กรแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการยุติความยากจนและความอยุติธรรมในสังคม ชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Inequality: ในความ(ไม่)เท่าเทียม” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รักการถ่ายภาพทุกท่าน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเรื่องความไม่เท่าเทียมกันที่กิดขึ้นในสังคมในรูปแบบต

ประกวดภาพถ่าย โบราณสถานทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ในปีพุทธศักราช 2554 กรมศิลปากร หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการผดุงรักษา อนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ พัฒนาและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และดำรงบทบาทในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นั้น เพื่อเป็นเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมแหล่งโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

พานาโซนิคชวนร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ “โชว์ของเก๋า เล่าวันวาน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

ในวาระครบรอบ 50 ปี พานาโซนิคในประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ “โชว์ของเก๋า เล่าวันวาน” โดยส่งภาพในหัวข้อ 50 ปี แห่งความผูกพัน โดยมีสินค้าเนชั่นแนลหรือพานาโซนิคประกอบอยู่ในภาพ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2554

ติดตามรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/PanasonicThailand และ www.panasonicco.th

ประกวดภาพถ่าย "ไฟฟ้า...ความสุขคนไทย"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ ภายใต้สโลแกน "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย" จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ไฟฟ้า..ความสุขคนไทย" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รักการถ่ายภาพทุกท่าน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความคิดเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และสร้างสรรค์ รวมถึง เพื่อให้ประชาชนเ

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ คนไทยที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คนไทยที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ชิงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1. ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบดังนี้
a. ใบสมัคร
b. รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod