^ Back to Top

ธุรกิจ

โครงการประกวดแข่งขันเชิง ธุรกิจ/ประกวดแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาเวทีแสดงความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ ยังอาจเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในองค์กรต่างที่ท่านสนใจด้วย

แข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ "The Challenger by TUBC"

แข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ "The Challenger by TUBC"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ "The Challenger by TUBC" ชิงรางวัล

กติกาการแข่งขัน

หมดเขต: 
อา, 2019-08-11 16:30

ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”

ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”

ธนาคารออม ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-30 16:30

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

ประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเย

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:30

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2) และอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใ

หมดเขต: 
ศ, 2019-09-20 16:30

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

แข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ GNSS ASIA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand" ชิงเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-09 16:30

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social Innovation Business Plan Contest 2019"

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 "Social Innovati

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน "Thanachart Digital Bizz Challenge 2019"

ประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน "Thanachart Digital Bizz Challenge 2019"

บมจ. ธนาคารธนชาต และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนนวัตกรรมดิจิทัลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน "Thanachart Digital Bizz Challenge 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 235,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2019-06-14 16:30

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent Logistics Management Award 2019

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent Logistics Management Award 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent Logistics Management Award 2019 หรือ ELMA 2019

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

ประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

ประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:30

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019

แข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019

บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ กลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน International Business Case โครงการ Maybank Go Ahead Challenge 2019 ภายใต้แนวคิด "CHALLENGE OF CHOICE" ชิงเงินรางวั

หมดเขต: 
ส, 2019-06-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ธุรกิจ

Members Online

There are currently 0 users online.