^ Back to Top

ประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 3 "Entrepreneurial Ecosystem Development"

ประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 3 "Entrepreneurial Ecosystem Development"

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ไม่เกิน 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 3 "Entrepreneurial Ecosystem Development" ชิงทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทุนละ 100,000 บาท จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ไม่เกิน 10 ปี
 • ที่มีแนวคิดธุรกิจ และอยากเป็นผู้ประกอบการ
 • รวมทีมกัน 3-5 คน/ทีม

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร วันนี้ – 16 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วม Workshop วันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ www.facebook.com/psuseda
 • Workshop พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
  • วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 (Onsite หาดใหญ่)
  • วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 (Online ผ่านโปรแกรม zoom)
 • Online Pitching วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : คัดเลือก 5 ทีม เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 100,000 บาท (Online ผ่านโปรแกรม zoom)

โครงการสนับสนุน

 • ที่พัก - สนับสนุนที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน ทางโครงการจะดำเนินการจองและจัดที่พักโรงแรมใน อ.หาดใหญ่ให้
 • อาหาร - สนับสนุนอาหารวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารเที่ยง 1 มื้อ/วัน
 • ค่าเดินทาง - สนับสนุนค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายรายทีม 1,500 บาท/ทีม

ติดต่อสอบถาม

 • psuseda@gmail.com
 • 074-289351 คุณลักขณา วิยาสิงห์
 • www.facebook.com/psuseda

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA)

Contest Type: 
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ส.ค. 2022 08:30 to 16 ก.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.