^ Back to Top

ธุรกิจ

โครงการประกวดแข่งขันเชิง ธุรกิจ/ประกวดแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาเวทีแสดงความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ ยังอาจเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในองค์กรต่างที่ท่านสนใจด้วย

ประกวดแคมเปญการตลาด "Marketing Award of Thailand 2022"

ประกวดแคมเปญการตลาด "Marketing Award of Thailand 2022"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักการตลาด หรือองค์กรที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแคมเปญการตลาด "Marketing Award of Thailand 2022" ชิงสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี

Award Category

หมดเขต: 
อ, 2022-09-20 16:30

แข่งขัน "YES Talent Camp : MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding (YES) Camp 2022"

แข่งขัน "YES Talent Camp : MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding (YES) Camp 2022"

กลุ่มมิตรผล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "YES Talent Camp : MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding (YES) Camp 2022" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 175,000 บาท พร้อมโอกาสฝึกประสบการณ์กับ CEO ตัวจริง และอัพสกิลให

หมดเขต: 
ศ, 2022-06-24 16:30

ประกวดโครงการ "Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้"

ประกวดโครงการ "Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้" ชิงทุนพัฒนาผลงาน พร

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-08 16:30

แข่งขันแผนธุรกิจ "GSB Business Case Challenge 2022"

แข่งขันแผนธุรกิจ "GSB Business Case Challenge 2022"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ "GSB Business Case Challenge 2022" ในโจทย์ "การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 320,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบ

หมดเขต: 
อา, 2022-07-10 16:30

ประกวดนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า "GPSC Greenovation Startup Sandbox"

ประกวดนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า "GPSC Greenovation Startup Sandbox"

GPSC ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า "GPSC Greenovation Startup Sandbox" ชิงเงินสนับสนุนและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมสิทธิ์การใช้ Co-Working Space ที่

หมดเขต: 
ศ, 2022-06-24 16:30

แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO"

แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,

หมดเขต: 
จ, 2022-06-20 (All day)

แข่งขัน "Shopee Ultimate Case Challenge 2022"

แข่งขัน "Shopee Ultimate Case Challenge 2022"

Shopee ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเพิ่งจบและมีประสบการณ์การทำงานแบบเต็มเวลาน้อยกว่า 1 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Shopee Ultimate Case Challenge 2022" ชิงเงินราวัล พร้อมโอกาสร่วมงานกับ Shopee

หมดเขต: 
อ, 2022-05-31 16:30

ประกวดธุริจแฟรนไชส์ไทย ปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022"

ประกวดธุริจแฟรนไชส์ไทย ปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการแฟรนไชส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดธุริจแฟรนไชส์ไทย ปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022" ชิงโล่เชิดชูเกียรติ และสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

หมดเขต: 
พฤ, 2022-04-07 16:30

ประกวดในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 2

ประกวดในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 2

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ไม่เกิน 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด "โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และทายาทสินค้าวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทย ให้เกิดความยั่งยืน"

อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด "โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และทายาทสินค้าวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทย ให้เกิดความยั่งยืน"

การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด "โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และทายาทสินค้าวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทย ให้เกิดความยั่งยืน"

หมดเขต: 
อา, 2022-02-20 17:00

หน้า

Subscribe to RSS - ธุรกิจ

Members Online

There are currently 0 users online.