^ Back to Top

กรกฎาคม 2022

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล" SEASON 2

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล" SEASON 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ TikTok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล" SEASON 2 ภายใต้แนวคิด "เสริมเกราะป้องกัน รู้เท่าทันภัยออนไลน์" ชิง

หมดเขต: 
พ, 2022-09-14 16:30

ประกวดตัดต่อวิดิโอไฮไลท์ "Senolive Clipper Awards ครั้งที่ 1"

ประกวดตัดต่อวิดิโอไฮไลท์ "Senolive Clipper Awards ครั้งที่ 1"

Senolive ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตัดต่อวิดิโอไฮไลท์ "Senolive Clipper Awards ครั้งที่ 1" ภายใต้คอนเซปต์ "THIS IS SENOLIVE" นี่แหละคุณหนูในแบบเซโนะไลฟ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-08-15 (All day)

ประกวดวาดการ์ตูน "WeComics Contest 2022"

ประกวดวาดการ์ตูน "WeComics Contest 2022"

WeComics ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน "WeComics Contest 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นครีเอเตอร์ชื่อดัง

กติกาประกวด

หมดเขต: 
อา, 2022-09-11 16:30

แข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย "Thailand Youth Policy Initiative (TYPI)"

แข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย "Thailand Youth Policy Initiative (TYPI)"

สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานานชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และธนาคารกรุงไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 16-30 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพเ

หมดเขต: 
อ, 2022-08-16 16:30

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

ประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัฒนาบรรณกิจ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อทุกคน (Universal Design) ของท่าเรือสาทร ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบั

หมดเขต: 
พ, 2022-08-10 16:59

ประกวด "Young Business IT Contest 2022"

ประกวด "Young Business IT Contest 2022"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Young Business IT Contest 2022" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรับชุดคิท IoT สำห

หมดเขต: 
อ, 2022-08-23 16:30

ประกวดไอเดีย " INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022"

ประกวดไอเดีย " INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022"

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย " INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022" ชิงเงินรางวัลสนับสนุนไอเดียพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-19 16:00

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

ประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022"

MBK Center ร่วมกับ TACGA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแอนิเมชัน 3D "MBK 3D Digital Billboard Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-15 18:00

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

ประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST"

Hylife Developments ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบอาคาร "HYFIVE DESIGN CONTEST" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน" ชิงเงินร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

แข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 16-25 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย NAKHONSAWAN MUSIC AWARD ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (สศท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโ

หมดเขต: 
อา, 2022-07-24 16:30

ประกวดศิลปะด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อ "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"

ประกวดศิลปะด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อ "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะด้วยเทคนิค Digital Art ในหัวข้อ "พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

ประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน

ประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน

Big C ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 6-19 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด คลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ๑๒๐ รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒.๘ ล้านบาท

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิณผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยา

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.