^ Back to Top

กรกฎาคม 2020

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

หมดเขต: 
ส, 2020-08-15 16:30

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 12 ปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชิงเงินรงวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2020-08-17 16:30

ประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition"

ประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition"

Sunhak Peace Prize Foundation ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition" หัวข้อ "สันติภาพ" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 ดอลาร์สหรัฐ

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:30

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

UNCOMMON International Group ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

หมดเขต: 
พ, 2020-08-12 16:30

ประกวดภาพถ่ายและภาพวิดีโอทางอากาศ ในโครงการประกวดภาพถ่ายสวนนงนุช 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก

ประกวดภาพถ่ายและภาพวิดีโอทางอากาศ ในโครงการประกวดภาพถ่ายสวนนงนุช 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก

สวนนงนุช พัทยา ขอเชิญผู้สนใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวิดีโอทางอากาศ ในโครงการประกวดภาพถ่ายสวนนงนุช 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 710,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2020-11-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2563 หัวข้อ “Mahidol University In Your Eyes”

ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2563 หัวข้อ “Mahidol University In Your Eyes”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2563 หัวข้อ “Mahidol University In Your Eyes” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2020-09-16 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID”

ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้”

ประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้”

จังหวัดปัตตานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2020-08-15 16:30

แข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada

แข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada

BBA International Program of Thammasat University ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ The Challenger 2020 by Lazada ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-07 16:30

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2020"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2020"

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2020" ปลูกใจ(รักษ์)โลก หัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หมดเขต: 
ศ, 2020-09-25 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒” โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจาร

หมดเขต: 
อ, 2020-09-15 16:30

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร"

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมออกแบบมาสคอต (Mascot) หัวข้อ "เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมใบ

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ”

ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ”

หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2020-09-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย "SAMUI WOW! เที่ยวสมุย...ให้หายคิดถึง"

ประกวดภาพถ่าย "SAMUI WOW! เที่ยวสมุย...ให้หายคิดถึง"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเกาะสมุย ร่วมกับอำเภอเกาะสมุย, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย, ชมรมช่างภาพและสื่อมวลชนเกาะสมุย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภา

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-21 16:30

ประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020

ประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 "Art and Design Contest: Lanna Contempora

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-14 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.