^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประเภทการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา
 • นิสิต/นักศึกษา อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าภายในประเทศไทย
 • นิสิต/นักศึกษา อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
 • ใบรับรองกาลังศึกษาจากสถาบันการศึกษา

เพลงที่ใช้ในการประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บังคับ 2 เพลง จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยจะต้องมีจังหวะดังนี้

 1. จังหวะช้า 1 เพลง
 2. จังหวะเร็ว 1 เพลง

เพลงที่ใช้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดไม่สามารถเปลี่ยนเพลงที่ใช้จากรอบคัดเลือกได้

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://mupa.buu.ac.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 18 สิงหาคมคม 2563
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการประกวด
ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย - หญิง )

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภท ชาย - หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จานวน 4 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานคณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 • โทร 0-38102566 ต่อ 105
 • คุณกฤษณะ สโมสร โทร. 088-6287206

ข่าวประชาสีมพันธ์ : คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

หมดเขต: 
29 ก.ค. 2020 09:00 to 15 ส.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.