^ Back to Top

ประกวดทำอาหาร

ประกวดทำอาหาร "ทีเด็ด 7 ตลาดนํ้า"

ประกวดทำอาหาร "ทีเด็ด 7 ตลาดนํ้า"

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดทำอาหาร “ทีเด็ด 7 ตลาดนํ้า” ในงาน “อร่อยเด็ด 7 ตลาดนํ้า” ชิงเงินรางวัลมู พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

Deadline: 
Tue, 2017-10-17 16:00

ประกวดทำอาหารเมนูฟิวชั่น หัวข้อ "รังสรรค์เมนูฟิวชั่น ด้วยผักผลไม้ ๑๐๐ กรัม"

ประกวดทำอาหารเมนูฟิวชั่น หัวข้อ "รังสรรค์เมนูฟิวชั่น ด้วยผักผลไม้ ๑๐๐ กรัม"

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำอาหารเมนูฟิวชั่น หัวข้อ "รังสรรค์เมนูฟิวชั่น ด้วยผักผลไม้ ๑๐๐ กรัม" ชิงเงินสดมูลค่ารวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-05-01 16:00

ประกวดทำอาหาร “THE HUB WORLD OF FOOD 2017: HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE”

ประกวดทำอาหาร “THE HUB WORLD OF FOOD 2017: HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE”

ห้างสรรพสินค้า THE HUB RANGSIT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดทำอาหาร “THE HUB WORLD OF FOOD 2017: HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,0

Deadline: 
Mon, 2017-02-13 16:00

ประกวด “น้ำพริกลงเรือ ตำรับสำนักพระวิมาดาเธอฯ”

ประกวด “น้ำพริกลงเรือ ตำรับสำนักพระวิมาดาเธอฯ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวด “น้ำพริกลงเรือ ตำรับสำนักพระวิมาดาเธอฯ” ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “ฉลอง ๔ ทศวรรษ คหกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Fri, 2015-10-30 16:00

ประกวดสุดยอดเชฟอาหารสี่ภาค The Smart Chef Challenge 2015

ประกวดสุดยอดเชฟอาหารสี่ภาค The Smart Chef Challenge 2015

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ SMART SME Channel ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุดยอดเชฟอาหารสี่ภาค "The Smart Chef Challenge 2015" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดทำอาหาร

Members Online

There are currently 0 users online.