^ Back to Top

ประกวดบทวิจารณ์

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 (All day)

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ครั้งที่ ๔

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ครั้งที่ ๔

โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ครั้งที่ ๔ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมครบรอบ ๔๐ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๗,๐๐๐

Deadline: 
Thu, 2016-01-14 16:00

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓

โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2015-01-07 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดบทวิจารณ์

Members Online

There are currently 0 users online.