^ Back to Top

ประกวดบทวิจารณ์

ประกวดโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 10

ประกวดโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 10

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศีกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 10 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 800,00

หมดเขต: 
พ, 2024-07-31 (All day)

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2567

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2567

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนศรีบูรพา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมวิจารณ์บันเทิง เพจ "ดวงใจวิจารณ์" และพันธมิตร 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม "รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ" ประจำปีพุทธศักราช 2566

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม "รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ" ประจำปีพุทธศักราช 2566

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรม "รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ" ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2566

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนศรีบูรพา และ เพจ "ดวงใจวิจารณ์" ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณก

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-16 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2565

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2565

เพจ "ดวงใจวิจารณ์" โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น "ดวงใจวิจารณ์" ปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และหนังสือที่ร

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ชิงเงินรางวัล

บทวิจารณ์วรรณกรรมต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิ

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

เพจดวงใจวิจารณ์ โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 ชิง

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเพจดวงใจวิจารณ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2020-04-20 16:30

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดบทวิจารณ์

Members Online

There are currently 0 users online.