^ Back to Top

ประกวดวิดีโอคลิป

ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"

ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต" ในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 256

Deadline: 
Tue, 2019-01-15 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

ประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหลักประจำปี 256

Deadline: 
Tue, 2018-02-20 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป “Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2015”

ประกวดวิดีโอคลิป “Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2015”

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2558  “Motorcycle Road Safety Video Clip

Deadline: 
Mon, 2015-11-16 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"

ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"

สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND'S® ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” ชิงโล่พระราชทานจากส

Deadline: 
Fri, 2015-11-20 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทวิดีโอคลิป "Isuzu Creative Brains Challenge 2015"

ประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทวิดีโอคลิป "Isuzu Creative Brains Challenge 2015"

อีซูซุ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทวิดีโอคลิป "Isuzu Creative Brains Challenge 2015" เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับรถปิกอัพ Isuzu D-Max X-Series ในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ชิงทุนการศึกษา เงินสนั

Deadline: 
Tue, 2015-11-10 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป "Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014"

ประกวดวิดีโอคลิป "Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014"

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 “Motorcycle Road Saf

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป "ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย"

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป "ความรักชาติ ความเป็นชาติไทย" ชิงรางวัลมูลค่ารวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-06-06 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดวิดีโอคลิป

Members Online

There are currently 0 users online.