^ Back to Top

ประกวดสปอตโทรทัศน์

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2018-12-11 16:00

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2017-12-05 (All day)

ประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ"

ประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ"

กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “เชิดชูครูดี”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “เชิดชูครูดี”

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “เชิดชูครูดี”  เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2016-01-04 16:00

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้”

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “ครูผู้ให้” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

คุณสมบัติ

Deadline: 
Mon, 2014-12-08 16:00

ประกวดสปอตโทรทัศน์ “รวมพลังเด็กไทย ให้ได้กินนมแม่”

ประกวดสปอตโทรทัศน์ “รวมพลังเด็กไทย ให้ได้กินนมแม่”

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตโทรทัศน์ (VDO Clip) ประจำปี 2557 หัว

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

ประกวดภาพถ่าย  สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน” ร่วมประกวดกับโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทยปี 5 ชิงทุนการศึกษา 400,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาค

Deadline: 
Tue, 2013-07-30 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดสปอตโทรทัศน์

Members Online

There are currently 0 users online.