^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 23:59

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 460,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-08-15 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 23:59

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และออกอากาศในรายการ คร

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?”

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?”

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมกับสายการบิน EVA Airways, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และทรูปลูกปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?” ชิงต

Deadline: 
Sun, 2016-05-15 16:00

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนใต้ สมุทรสาคร และภาคตะวันออก ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7-14 ปี  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี” ชิงรางวัลจักรยา

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา”

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ”

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา” ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Sun, 2015-08-30 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero

เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล นักเรียน และเยาวชน อายุ ระหว่าง 9 -15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero ในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2015-08-04 16:00

ประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ”

ประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ”

ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ เอกวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านภาษาไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ” ชิงทุนการศึกษามูลค่าร

Deadline: 
Thu, 2015-10-15 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัทเมือง ไทยประกันชีวิต, สายการบิน EVA Airways, แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ‘How can Thai people succeed in learning English?’ ชิงหลักสูตร

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดเขียนเรียงความ

Members Online

There are currently 0 users online.