^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล หัวข้อ " น้ำใจแม่"

ประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล หัวข้อ " น้ำใจแม่"

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล หัวข้อ "น้ำใจแม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 324,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ระดับการประกวด

 1. ระดับชั้นประถมศึกษา
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หมายเหตุ โครงการแบ่งภาคการประกวดเป็น 7 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 (รอบระดับภาค)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • รอบคัดเลือกระดับภาค
  1. สมัครเข้าร่วมแข่งขันทาง www.dnewmedia.tv
  2. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ภาพ (เฉพาะระดับประถมศึกษา) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทาง www.dnewmedia.tv
  3. โพสต์ผลงานเรียงความลงใน Facebook ของตนเอง (สำหรับระดับประถมศึกษา กรณีไม่มี Facebook ของตนเอง อนุญาตให้โพสต์ผ่าน Facebook ของผู้ปกครองได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   • แนบรูปถ่ายผู้ส่งผลงานกับคุณแม่ หรือผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 รูป
   • ใส่แฮชแท็ก #dnewmedia #น้ำใจแม่ #เรียงความเทิดพระคุณแม่ #ชื่อโรงเรียน #ชื่อจังหวัด
   • ตั้งโพสต์เป็น “สาธารณะ” และห้ามลบโพสต์นับตั้งแต่วันที่โพสต์จนถึงวันประกาศผลรางวัล
  4. ส่งลิงค์Facebook ที่โพสต์ผลงานเรียงความให้คณะกรรมการทาง www.dnewmedia.tv ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
  5. คณะกรรมการประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
 • รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  1. ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 ของทุกระดับการแข่งขัน จากทุกภาค (รวมทั้งหมด 21 คน ) บันทึกเรียงความเป็นไฟล์เสียงและส่งทาง www.dnewmedia.tv วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น.
  2. คณะกรรมการนำไฟล์เสียงผลงานในข้อ 1) และภาพจากเฟซบุ๊กเจ้าของผลงาน มาโพสต์ลง YouTube ช่อง D New Media ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาโหวตยอดไลก์(Like) ยอดวิว ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2563 ปิดโหวตใน เวลา 18.00 น. เพื่อตัดสินผู้ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  3. ประกาศผลทุกรางวัล ในวันที่11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.

หลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวด

 1. ฟังเพลง “น้ำใจแม่” จาก YouTube ช่อง D New Media
 2. กดไลก์ (Like) กดแชร์เพลง “น้ำใจแม่” (Official lyrics) และกดติดตาม (Subscribe) YouTube ช่อง D New Media ก่อนส่งผลงาน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน
 3. เขียนเรียงความ โดยเลือกใช้เนื้อหาคำประพันธ์จากเพลงน้ำใจแม่ อย่างน้อย 1 ประโยค มาประกอบการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณแม่ กล่าวถึงพระคุณของแม่ ความรักความปรารถนาดีของแม่ ที่มีต่อผู้เขียน (เรื่องจริงเท่านั้น) และตั้งชื่อเรียงความให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ
 4. ต้องเป็นผลงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลงผลงานผู้อื่น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล และไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมสื่อดีดิจิทัล

รางวัลการประกวด

 • ระดับภาค (แบ่งการประกวดเป็น 7 ภาค)
  • ระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
   • รางวัลที่ 1 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลที่ 2 3,000 บาท
   • รางวัลที่ 3 1,000 บาท
   • รางวัลชมเชย 500 บาท (10 รางวัล)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
   • รางวัลที่ 1 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลที่ 2 3,000 บาท
   • รางวัลที่ 3 1,000 บาท
   • รางวัลชมเชย 500 บาท (10 รางวัล)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
   • รางวัลที่ 1 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลที่ 2 3,000 บาท
   • รางวัลที่ 3 1,000 บาท
   • รางวัลชมเชย 500 บาท (10 รางวัล)
 • ระดับประเทศ (ระดับชั้นละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล)
 • รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ชมรมสื่อดีดิจิทัล เลขที่ 27 หมู่บ้านศิรินทราร่มเกล้า 19/7 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
 • Facebook : D New Media

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลธิชา หาสุระ

Total Prize Money: 
324,000 Baht
Deadline: 
17 Jul 2020 09:00 to 15 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.