^ Back to Top

ค่าย ‘Art Camp โดยมูลนิธิเอสซีจี’ รับเยาวชนฝึกปรือฝีมือด้านศิลปะ

ค่าย ‘Art Camp โดยมูลนิธิเอสซีจี’

มูลนิธิเอสซีจี เปิดแคมป์รับเยาวชนฝึกปรือฝีมือด้านศิลปะ กับค่าย ‘Art Camp โดยมูลนิธิเอสซีจี’ เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะและเตรียมความพร้อมแก่น้องๆ ที่ฝันอยากเรียนต่อสายศิลปะในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ในค่ายยังเปิดโอกาสให้แก่ครูผู้สอนศิลปะได้เสริมสร้างทักษะการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ ในการทำงานศิลป์

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “ยังมีเยาวชนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่มีความฝันและมุ่งมั่นจะเรียนต่อด้านศิลปะในระดับอุดมศึกษา แต่เด็กเหล่านี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจนกระทั่งไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้ โดยเฉพาะนักเรียนในต่างจังหวัดซึ่งนอกจากจะเสียเปรียบด้านโอกาสในการเห็นโลกกว้างและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างนักเรียนในเมืองใหญ่แล้ว เด็กส่วนมากยังไม่ได้เรียนพิเศษติวเข้มด้านศิลปะซึ่งค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในพื้นที่ห่างไกลยังอาจเข้าถึงแหล่งกวดวิชาศิลปะได้ยากด้วย ทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการเตรียมความพร้อมสอบแข่งขันความถนัดเฉพาะทางและการฝึกฝนความสามารถด้านศิลปะอย่างน่าเสียดาย”

“ มูลนิธิเอสซีจี จึงร่วมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะจัดค่ายอบรมศิลปะเชิงบูรณาการแก่นักเรียนและครูผู้สอนศิลปะ ‘Art Camp โดยมูลนิธิเอสซีจี’ แนะแนวทางและฝึกฝนเทคนิคพื้นฐานต่างๆ ทั้งด้าน องค์ประกอบศิลป์ การเขียนลายเส้น และความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความมุ่งมั่นศึกษาต่อสายศิลปะในระดับอุดมศึกษา นอกจากตัวนักเรียนเองแล้ว มูลนิธิฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญยิ่งของครู อาจารย์ผู้สอนศิลปะ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างบุคลากรที่ดี จึงได้จัดอบรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการสอนศิลปะ รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ศิลปะแขนงใหม่ด้วย ซึ่งคุณครูสามารถนำความรู้ที่ได้เพิ่มเติมนี้กลับไปที่โรงเรียนและถ่ายทอดศิลปะให้แก่ลูกศิษย์ได้อย่างดี และก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถส่งนักเรียนถึงฝั่งได้อย่างสมบูรณ์”

Art Camp โดยมูลนิธิเอสซีจี เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่ต้องการเตรียมตัวฝึกปรือฝีมือเพื่อเข้าเรียนต่อสายศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย โดยส่งผลงานคนละ 2 ชิ้นได้แก่ ผลงานวาดเส้น รูปหุ่นนิ่ง ผลไม้ หรือมือ ขนาด A3 และผลงานวาดองค์ประกอบศิลป์รูปเรขาคณิตต่างๆ ลงสี ขนาด A3 พร้อมหลักฐานการศึกษามาที่ มูลนิธิเอสซีจี เลขที่ 1 อาคาร 30 C ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดที่ www.scgfoundation.org หรือโทร 0 2586 4177

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย Art Camp โดยมูลนิธิเอสซีจี พร้อมตัวแทนคุณครูผู้สอนศิลปะประจำโรงเรียนละ 1 ท่านจะได้เข้าร่วมอบรมศิลปะจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะนำโดย ครูสังคม ทองมี ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2556 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“การได้มอบความรู้เพื่ออนาคตของลูกหลานเยาวชน จุดประกายความฝันบนเส้นทางสายศิลปะของเด็กๆ ให้สำเร็จเป็นจริง ได้นำเพชรเม็ดเล็กๆ เหล่านี้มาเจียระไนเพื่อฉายแสงเจิดจรัสต่อไปในอนาคต คือความภาคภูมิใจของมูลนิธิเอสซีจีที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพเสมอมา โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่มูลนิธิเอสซีจีจัดค่าย Art Camp มา มีนักเรียนและครูสอนศิลปะเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 850 คน และกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาศิลปะตามที่ต้องการได้” สุวิมล กล่าวเสริม

Art camp โดยมูลนิธิเอสซีจี เป็นหนึ่งในกิจกรรมของมูลนิธิเอสซีจีที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพเยาวชนที่มีความสนใจในศิลปะและต้องการเรียนต่อสายศิลปะอย่างจริงได้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มอบความรู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าให้แก่ลูกหลานชาวไทยผู้มีความมุ่งมั่นด้านศิลปะ ให้สามารถเดินตามเส้นทางที่เขาปรารถนาและสร้างขึ้นมาด้วยสองมือของพวกเขาได้ เพื่อให้เขาเป็นทั้งคนเก่งและดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาประเทศต่อไป

Seminar date: 
26 Jul 2013 (All day) to 28 Jul 2013 (All day)
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.