^ Back to Top

ศิลปะ และออกแบบ

อบรม สัมมนา ศิลปะ และการออกแบบ

การบรรยาย หัวข้อ “‘Coomaraswamyนี่คือใคร?’:ปณิธานชีวิตของ Durai Raja Singamและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพลัดถิ่น”

การบรรยาย หัวข้อ “‘Coomaraswamyนี่คือใคร?’:ปณิธานชีวิตของ Durai Raja Singamและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพลัดถิ่น”

การบรรยาย หัวข้อ “‘Coomaraswamyนี่คือใคร?’:ปณิธานชีวิตของ Durai Raja Singamและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพลัดถิ่น” โดย ไซม่อน ซูน จัดในวันที่  17 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.

Seminar date: 
Saturday, 2017, June 17 - 14:00 to 16:00

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House"

บรรยาย หัวข้อ "ความไร้สถาน ความคิดถึงบ้าน และเรือนทรงลึงค์ : Homelessness, Homesickness, and The Phallic House" วิทยากรโดย ทัศนัย เศรษฐเสรี จัดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ห้องไอยรา หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

Seminar date: 
Wednesday, 2017, May 17 - 18:00 to 19:30

บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา"

บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา"

บรรยาย หัวข้อ "การเดินทางของจิตรกรรมสมัยใหม่: กรณีศึกษาช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ของกัมพูชา" วิทยากรโดย โรเจอร์ เนลสัน จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 18.00-19.30 น. ณ ณ ห้องไอยรา หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

Seminar date: 
Wednesday, 2017, April 5 - 18:00 to 19:30

เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

เสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?”

สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย ร่วมกับ โครงการนิติฯโต๊ะกลมเสวนา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนา “ยุทธการฝ่าหมอกควัน สู่การเป็นเมืองศิลปะ กีฬา และสุขภาพ : ความเป็นจริงหรือความฝัน?” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16

Seminar date: 
Thursday, 2017, March 30 - 16:00 to 18:00

เสวนา "ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน"

เสวนา "ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน"

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๗ ปี ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน
วิทยากรโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

Seminar date: 
Tuesday, 2017, March 28 - 09:00 to 12:00

Artbridge Conversations : ขัวศิลปะสนทนา "ศิลปะ ภาพยนตร์ มนุษย์ต่างดาว"

Artbridge Conversations : ขัวศิลปะสนทนา "ศิลปะ ภาพยนตร์ มนุษย์ต่างดาว"

Artbridge Conversations : ขัวศิลปะสนทนา "ศิลปะ ภาพยนตร์ มนุษย์ต่างดาว" วิทยากรโดย สกัณห์ อายุรพงษ์ นักทำหนังอิสระ และ บัณฑิต เทียนรัตน์ นักเขียนบท นักวิจารณ์ภาพยนตร์ จัดในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

Seminar date: 
Saturday, 2017, March 11 - 13:00 to 16:00

ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์ 2560 : ArtBridge Art Camp 2017

ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์ 2560

ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์ 2560 : ArtBridge Art Camp 2017 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Seminar date: 
Monday, 2017, March 13 - 10:00 to Sunday, 2017, March 19 - 16:00

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนาคร ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนาคร

Seminar date: 
Saturday, 2017, March 4 - 10:30 to 16:00

บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม”

บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม”

บรรยาย หัวข้อ “ศิลปะ สังคม สงคราม และความเป็นเวียดนาม” โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และกฤติยา กาวีวงศ์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

Seminar date: 
Saturday, 2017, February 11 - 13:00 to 15:30

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ"

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 หัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ"

Seagull Design Workshop ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ปลุกแนวคิด พลิกการออกแบบ" โดยวิทยากรชาวฮ่องกง Mr. Ernest To ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 17.30 น. ณ ชั้น 3 Growth Cafe สยามสแควร์ ซอย 2

Seminar date: 
Monday, 2016, July 18 - 03:10

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ และออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.