^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดแต่งเพลง เนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือคำพ่อสอน

วัตถุประสงค์

 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รวบรวมไว้ในหนังสือคำพ่อสอนเล่มต่างๆ
 • เพื่อสร้างบทเพลงคำพ่อสอนขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • ใช้เพลงเป็นสื่อในการเชื่อมโยงคำพ่อสอนกับเด็ก เยาวชนและประชาชน
Deadline: 
Wed, 2011-06-15 (All day)

ประกวดออกแบบ "บ้านพอดี กับ ธอส."

ประกวดออกแบบ "บ้านพอดี กับ ธอส."

ธอส.จับมือจีเอ็มกรุ๊ป จัดประกวดออกแบบ “บ้านพอดี” ดึงนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานชิงทุนการศึกษารวม 440,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2011-08-15 (All day)

ประกวดภาพถ่าย และภาพวาด หัวข้อ มองลุ่มน้ำปากพนัง ผ่านงานศิลป์

ขอเชิญผู้สนใจส่ง ผลงานภาพวาด และภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “มองลุ่มน้ำปากพนัง ผ่านงานศิลป์” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดใน ทุกประเภท ทุกระดับจะถูกนำไปเผยแพร่และจัดนิทรรศการ ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

Deadline: 
Thu, 2011-06-30 (All day)

ประกวดสวนสวยในแก้วใส Terrarium

สวนสวยในแก้วใส หรือ Terrarium คือการจำลองระบบนิเวศน์ของพืชสร้างบรรยากาศสวนย่อส่วนลงมาไว้ในภาชนะใสต่างๆ เช่น ขวด แก้ว ตู้กระจก ฯลฯ ซึ่งการที่พืชเหล่านี้จะเติบโตอย่างยาวนานในแก้วใสได้ ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งในเรื่องแสง พรรณไม้ ความชื้น วัสดุปลูก ฯลฯ เมื่อสร้างระบบได้สมดุลแล้วก็จะสามารถอยู่ได้ยาวนานแทบไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยาก งานบ้านและสวนแฟร์ปีนี้ เราจึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีใจรักในต้นไม้ และ

ประกวดออกแบบ "สวนสนุก-คิด"

ปัจจุบันการจัดสวน และการใช้ชีวิตในสวน เริ่มมีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของคนเมือง สวนจึงไม่ควรยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพราะต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานของพื้นที่ และประโยชน์ใช้สอยอันหลากหลาย สวนที่ดีจึงควรรองรับการใช้งานที่เหล่านั้นได้ดี และเหมาะกับผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน โดยเราจะเห็นสวนที่เปลี่ยนไปอย่างไรนั้น ขึ้นกับผู้ออกแบบอย่างพวกคุณว่า จะทำอย่างไรกับพฤติกรรมที่มีเงื่อนไขมากขึ้น

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด”

ความคิดที่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ มักนำพาเราไปสู่คำตอบที่ตายตัว เช่น “ทำไมทุกบ้านต้องมีห้องรับแขก ทั้งๆที่ไม่มีแขกมาหาที่บ้านสักเท่าไร ทำไมภายในบ้านต้องถูกแบ่งเป็นห้องด้วยผนังทึบ ทั้งๆที่เจ้าของบ้านก็ชอบบ้านแบบโปร่งๆ”ทั้งหมดมักมาจากภาพที่ติดอยู่ในความรู้สึกหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมานาน ทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ อาจมีรูปแบบและวิธีการใช้งานที่ต่างออกไปจากที่เรายึดติดก็ได้

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ art4d จัดโครงการประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการออกแบบ

รายละเอียดการรับสมัคร

  ประกวดการออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาด (Mascot)

  ยุวกาชาดเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดรูปแบบต่างๆ จึงกำหนดจัด โครงการประกวดการออกแบบและตั้งชื่อสื่อสัญลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาด (Mascot) ขึ้น

  กติกาการประกวด
  1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 แบบ

  ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ การประกันภัยรถภาคบังคับ"

  โครงการประกวดโฆษณาสั้น ความยาว 30 วินาที หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" (เลือกนำเสนอ 1 แนวคิด)

  • แนวคิดที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยรถภาคบังคับ
  • แนวคิดที่ 2 การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
  • แนวคิดที่ 3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยช่วยคุณได้

  รูปแบบและกติกา

  1. นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 4 คน
  Deadline: 
  Fri, 2011-07-15 (All day)

  ประกวดภาพถ่าย “รำลึก 40 ปี เรือด่วนล่องสายน้ำเจ้าพระยา”

  บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งต้องการให้เยาวชนไทยได้ตระหนัก และสำนึกในคุณค่าและความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนวิถีชีวิตความผูกพันของคนกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านการถ่ายภาพ โดยหลังจากการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ทางบริษัทฯ จะนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งใช้ในภารกิจเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

  Deadline: 
  Fri, 2011-06-24 (All day)

  Pages

  Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

  Members Online

  There are currently 0 users online.