^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

Krotron Music Awards

ประกวดร้องเพลง krotron Music Awards

Krotron เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดร้องเพลง ตาม เนื้อเพลงพร้อมทำนองที่ทางเรากำหนด ด้วยเสียงจริงของตนเอง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยผู้เข้าประกวดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. อายุระหว่าง 15 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ

TPA Writer Awards "นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"

TPA Writer Awards "นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก"

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เปิดโอกาสให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งเรื่อง หรือบทความที่ตนเองเขียน เพื่อชิงทุนการศึกษา และเกียรติบัตร กับโครงการ TPA Writer Awards สานฝันสู่นักเขียน รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท ในหัวข้อ นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ขั้นตอนการสมัคร

  โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 8

  โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 8

  ซีพี ออลล์ จัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 8 เพื่อเปิดประตูสู่นักเขียนมืออาชีพ” เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีฝัน และใจรักในด้านการเขียนได้แสดง ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยพัฒนาวงการนักเขียนและวรรณกรรมของไทย และมุ่งส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ โดยสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดกว้างสำหรับงานเขียน 7 ประเภท เพื่อก้าวสู่เวที

  จีเนท เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดคลิปวีดีโอ

   จีเนท ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งประกวดคลิปวีดีโอ ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท

  จีเนท เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ "จี เนท โมบาย ในสไตล์ของคุณ" โดยเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลงานคลิปวิดีโอประกวด เพื่อสนับสนุนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ

  กติกา

  MADD Awards 2011 ประกวดงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์

  MADD Awards 2011 ประกวดงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์

  ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดโครงการ “MADD Awards 2011” เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท พร้อมผลักดันผลงานที่ได้รับรางวัลสู่เวทีประกวดระดับโลก "คานส์ ไลอ้อนส์ 2011"

  ลักษณะงานที่ส่งเข้าประกวด

  Deadline: 
  Mon, 2011-01-31 (All day)

  ประกวดภาพถ่าย พิจิตรเมืองงาม ตำนานพญาชาละวัน

   ประกวดภาพถ่าย พิจิตรเมืองงาม ตำนานพญาชาละวัน

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนิตยสารโฟโต้เทค เชิญชวน บุคคลทั่วไป นักถ่ายภาพ นักท่องเที่ยว ร่วมเปิดถ้ำพญาชาลวัน ประกวดภาพถ่ายสะท้อนภาพถึงความสวยงามทางธรรมชาติ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในมุมมองต่่างๆของจังหวัดพิจิตร หัวข้อ “พิจิตร..เมืองงาม ตำนานพญาชาลวัน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

  รางวัล

   Deadline: 
   Tue, 2011-03-15 (All day)

   ประกวดภาพถ่ายงานเจียไต๋แฟร์ 2011

   ประกวดภาพถ่ายงานเจียไต๋แฟร์ 2011"มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์"

   กลุ่มบริษัทเจียไต๋ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์” ภายในงานท่องเที่ยวทางการเกษตร “เจียไต๋แฟร์ 2011” ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยทุกคนได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติของพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้นานาพันธุ์ และถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นให้ขาวไทยอื่น ๆ ได้ชื่นชมกัน จนเกิดความตระหนักในคุณค่าของการเกษตร และมีความรักในการเ

   Deadline: 
   Mon, 2011-01-31 (All day)

   ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

   ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวน ศิลปิน นักศึกษาศิลปะกรรม และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบงานประติมากรรม เพื่อการเรียนรู้สู่การมีส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 4 มิติ กาย ใจ สังคม และปัญญาภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ชิงรางวัล 200,000 บาท

   ความเป็นมา

   ประกวดภาพวาดกับศาลรัฐธรรมนูญ

   ประกวดภาพวาดกับศาลรัฐธรรมนูญ

   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดโครงการประกวดการวาดภาพ ชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญ โดย แบ่งผู้ประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

   กลุ่มระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป หัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญ เทิดทูนนิติธรรม
   รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

   ประกวดตราสัญลักษณ์ วัน อสม.แห่งชาติ

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ วัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2554 "อสม. ล้านดวงใจ สร้างสุขภาพคนไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีจิตเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประกาศเกียรติคุณของ อสม.

   Pages

   Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

   Members Online

   There are currently 0 users online.