^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

กรมสรรพากรขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

โครงการ RD Giving Art Award กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย และภาพวาดในหัวข้อ “สังคมมีสุข...ด้วยการให้” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โดยได้จัดให้มีการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดภาพถ

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองโรงแรมสีเขียว ชาโต เดอ เขาใหญ่"

โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อุดมศึกษาร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองโรงแรมสีเขียว ชาโต เดอ เขาใหญ่" ชิงทุนการศึกษากว่า 44,000 บาท

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

  • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษา เท่านั้น

ประกวด ชุดภาพถ่าย “ความสุขของแผ่นดิน”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงบประมาณ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ขึ้นเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จากการพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในด้านการพ

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สหรัฐอเมริกาในมุมมองของคุณ"

โครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ “สหรัฐอเมริกาในมุมมองของคุณ” (America through a Thai Lens) ชิงเงินรางวัลมูลค

ประกวดวาดภาพเยาวชน + ประกวดผลงานจิตรกรรม Horse Award & NAN MEE Fine Art Award

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญน้องๆ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพเยาวชน Horse Award และน้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Art Award โดยในป

Central bundid-noi YOUNG CREATIVE LOGO Design contest

สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกท่านมาร่วมออกไอเดียแชร์ความคิดสร้างสรรค์ ประกวดโลโก้สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย /Central bundid-noi YOUNG CREATIVE LOGO Design contest สำหรับเด็กๆให้เต็มไปด้วยความสุข และสนุกอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท

ผู้เข้าประกวดส่งผลงาน ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สำนักงานใหญ่

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเพลง

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนมีจิตสำนึกต่อการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจากการดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตหรือการซื้อแผ่นผีซีดีเถื่อน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
• นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

รายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขัน

You Can Be A Star 2 ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

บริษัท โมโซไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการ YOU CAN BE A STAR ปีที่ 2 เฟ้นหา ศิลปิน นักออกแบบภาพศิลปะ ที่มีพรสวรรค์ให้กับ EPICASE ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชิญมาร่วมสนุกและแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปะในชีวิตประจำวันอันแสนพิเศษของคุณ ร่วมกับโครงการ YOU CAN BE A STAR

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ผลงาน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย

กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์

ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ คนพิการ"

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดวาดภาพ และประกวดบทความ หัวข้อ "สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับ
Deadline: 
Tue, 2012-01-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.