^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวนภาพถ่ายกับ AsiaRooms.com Thailand Fan Page ภายใต้หัวข้อ "เที่ยวไหนในไทยโดนใจคุณที่สุด"

ประกวดภาพถ่ายของ AsiaRooms.com Thailand Fan Page รางวัล ที่พักสองคืนที่โรงแรมเบสเวสเทิร์น พรีเมียร์ ซิกเนเจอร์ พัทยา ภายใต้หัวข้อ "เที่ยวไหนในไทยโดนใจคุณที่สุด"

Deadline: 
Tue, 2011-12-27 16:30

ประกวดภาพถ่าย "เคมีเพื่อชีวิตและอนาคต"

เนื่องในโอกาสที่ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ได้ประกาศให้ปี ค.ศ.2011 เป็นปีเคมีสากล หรือ International Year of Chemistry ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพสี หรือภาพขาว-ดำ เข้าประกวด ในหัวข้อ "เคมีเพื่อชีวิตและอนาคต" โดยภาพจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางเคมีกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานจุฬาฯ วิ

Thailand Sustainable Tourism Awards 2011

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท.ขยายเวลารับผลงาน จนถึง 30 ต.ค. 2554 ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการการประกวดในโครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่

  • การวางแผนการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
  • การออกแบบของที่ระลึกชุมชน
Deadline: 
Thu, 2011-12-15 16:30

ประกาศ!!! ขอแจ้งเลื่อนรับผลงานจากโครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "อารยธรรมสุพรรณภูมิ กับ บจก. เอกชัย สาลี่สุพรรณ

ประกาศ!!! เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่ขณะนี้ได้ส่งผลเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบเกือบทุกจังหวัด
ดังนั้นทางบริษัทฯจึงขอเลื่อนการรับส่งผลงานจากเดิม วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็น วันที่ 31 มกราคม 2555

Deadline: 
Tue, 2012-01-31 16:30

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อใช้ในกิจกรรมงานนิทรรศการ 30 ปีคณะวิจิตรศิลป์ และเป็นตราสัญลักษณ์ของคณะในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือเทียบเท่า นักศึกษา บุคคลทั่วไป

ประกวดหนังสั้น หรืออนิเมชั่น ในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยครั้งที่ 11

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งประกวดผลงานหนังสั้น หรืออนิเมชั่นในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยครั้งที่ 11 หัวข้อ “รัก...นก...ให้ถูกทาง”

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งหนังสั้นเข้าประกวด
1. เปิดรับสมัครจาก นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทีมงานมีไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ไม่รวมนักแสดง

Tech fudge Challenge 2011!

Google Enterprise และ Salesforce.com Thailand local partner ผลักดันให้ผู้สนใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และ Mobile Application ได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมโครงการ “Tech Fudge Challenge 2011” โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 4) หรือปร

การประกวดตกแต่งหมวกกันน็อค Help me Helmet

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ขอเชิญ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์และรักการออกแบบเข้าร่วม ประกวดออกแบบตกแต่งหมวกกันน็อค Help me Helmet

หลักฐานในการประกวด

FuturArc Prize 2012

FuturArc Prize 2012 ประกวดออกแบบอาคารเขียว (Green Architecture)

FuturArc Frize 2012 เรียนเชิญ นิสิต นักศึกษาสถาปัตยกรรม, สถาปนิก, วิศวกร และนักออกแบบทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการ พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนสู่อนาคต กับการประกวดออกแบบอาคารเขียว ‘FuturArc Prize 2012’ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท

เปิดลงทะเบียนและรับผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2554

Deadline: 
Thu, 2011-12-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.