^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ : Contemporary Fashion Competition 2017 ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2017-03-31T16:00:00
ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017" ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2017-03-31T16:00:00
ประกวดแผนธุรกิจ "DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017" หัวข้อ "The Leading Business Plan For Thailand 4.0" ธุรกิจ นิสิต นักศึกษา 300,000 Baht 2017-03-31T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 120,000 Baht 2017-03-31T16:30:00
ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต ประชาชนทั่วไป N/A 2017-03-31T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2017-03-31T18:00:00
ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2017-03-31T18:00:00
ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2017-04-02T16:00:00
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า” ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 600,000 Baht 2017-04-04T17:00:00
ประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ" ประกวดแต่งเพลง นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 18,000 Baht 2017-04-06T16:00:00
ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?” ประกวดงานเขียน นักเรียน 50,000 Baht 2017-04-10T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2017-04-10T16:00:00
ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 230,000 Baht 2017-04-12T04:31:00
ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7 : THE 7th SANITARY WARE PAINTING COMPETITION ประกวดวาดภาพ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2017-04-17T16:00:00
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2017-04-21T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.