^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 70,000 Baht 2018-03-09T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ "First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 50,000 Baht 2018-03-12T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-12T16:30:00
ประกวดดนตรี Acoustic ระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug season2" ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 30,000 Baht 2018-03-14T18:00:00
ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา N/A 2018-03-15T16:00:00
ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “Science of Sport : วิทยาศาสตร์การกีฬา” ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก, การประกวดทั่วไป นักเรียน N/A 2018-03-15T16:00:00
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2018-03-15T16:00:00
ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ครั้งที่ 4 (Science is out There) ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-20T16:00:00
ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดแต่งเพลง, ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้, ประกวดออกแบบมาสคอต นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-21T16:00:00
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น "สบู่ออร่า" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 13,000 Baht 2018-03-26T23:59:00
ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 550,000 Baht 2018-03-30T16:00:00
ประกวดแผนรณรงค์ "ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" ธุรกิจ, ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 300,000 Baht 2018-03-30T16:00:00
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018 ธุรกิจ นักเรียน N/A 2018-03-30T16:00:00
ประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น ประชาชนทั่วไป, องค์กร 20,000 Baht 2018-03-30T16:00:00
ประกวดออกแบบระดับนานาชาติ "ASA International Design Competition 2018" ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-03-31T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.