^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดภาพยนตร์เพลงเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป N/A 2017-04-05T16:00:00
ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Women l Justice l Society" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา N/A 2017-04-05T17:00:00
ประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ" ประกวดแต่งเพลง นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 18,000 Baht 2017-04-06T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2017-04-10T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย / คลิปวิดีโอ หัวข้อ "มนต์รักหนองมน" ประกวดภาพถ่าย, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2017-04-10T16:00:00
ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?” ประกวดงานเขียน นักเรียน 50,000 Baht 2017-04-10T16:00:00
ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 230,000 Baht 2017-04-12T04:31:00
ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7 : THE 7th SANITARY WARE PAINTING COMPETITION ประกวดวาดภาพ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2017-04-17T16:00:00
ประกวดแอนิเมชั่นสามมิติ “RGK 3D Animation Contest 2017” ประกวดสื่อ, ประกวดแอนิเมชั่น นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2017-04-18T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย "12th TDEX Underwater Photo Contest" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 210,000 Baht 2017-04-20T16:00:00
ประกวดวิดิโอคลิป หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน N/A 2017-04-20T16:00:00
ประกวดสื่อภาพถ่ายคำเตือน หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ประกวดภาพถ่าย, ประกวดสื่อ นิสิต นักศึกษา 50,000 Baht 2017-04-20T17:00:00
ประกวด Motion Graphic ประกวดสื่อ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2017-04-21T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป N/A 2017-04-21T16:00:00
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2017-04-21T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.