^ Back to Top

โครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค "Panasonic Kid Witness News"

โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค

โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค “ Panasonic Kid Witness News” ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1988 ภายใต้การสนับสนุนของ Panasonic ด้วยความสำเร็จของโครงการนี้ จึงได้มีการขยาย โครงการไปทั่วโลก จนกระทั่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี
ค.ศ. 2004 และได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนแนวความคิด, เผยแพร่ความรู้นำเสนอออกมาในรูปแบบของข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 อายุระหว่าง 12- 17 ปี สมัครเป็นทีมๆละ 6 ท่าน (นักเรียน 5 ท่าน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หัวข้อโครงการในการแข่งขัน

  • หัวข้อในการผลิตผลงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม (Environment) หรือ การสื่อสาร Communication)
  • ความยาว 4 -5 นาที (นำเสนอในรูปแบบของ สารคดี , การรายงานข่าว และ ละคร เป็นต้น) แต่ไม่สามารถผลิตในรูปแบบของ มิวสิควิดีโอ หรือ การโฆษณา
  • เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี หรือ ล้อเลียน ศาสนา และวัฒนธรรม
  • มีบรรยายภาษาอังกฤษด้านล่าง ( Subtitle – English )
  • หากมีการใช้เพลงประกอบในเนื้องาน ต้องได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัดของเพลงนั้นๆ เสียก่อน มิเช่นนั้น ทางคณะกรรมการตัดสินถือว่ากระทำผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้

กำหนดระยะเวลา และวิธีการส่งใบสมัคร
ทีมผู้แข่งขันส่งใบสมัครพร้อม รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ทางไปรษณีย์ ฝ่ายกิจกรรม โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับ พานาโซนิค”
เลขที่ 1213/391 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวง พลับพา เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 0-2530-9383-4 โทรสาร. 0-29346535
อีเมล์. thecien@thecien.com
ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

รางวัล
สำหรับโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับ พานาโซนิค 2011”
1. รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
รับทุนการศึกษาทีมละ : 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
รับเงินสนับสนุนโรงเรียน : 5,000 บาท (ห้าพันบาท)
ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกับโล่เกียรติยศ
และผลิตภัณฑ์พานาโซนิค
*** ทีมชนะรางวัลยอดเยี่ยม 1 ทีม เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดผลงาน ระดับภาคพื้นเอเชียโอเชียเนียและระดับโลก โดยทีมที่ชนะเลิศ จะต้องส่งตัวแทนที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และตัวแทนสมาชิกในทีม จำนวน 2 ท่านเข้าร่วมแข่งขัน

2. รางวัลชมเชย 7 รางวัล
รับทุนการศึกษาทีมละ : 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
รับเงินสนับสนุนโรงเรียน : 2,000 บาท (สองพันบาท)
ใบประกาศเกียรติคุณ
และผลิตภัณฑ์พานาโซนิค

3. รางวัลพิเศษ 3 รางวัล
รางวัลผู้ประกาศดีเด่น / รางวัลลำดับภาพดีเด่น / รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม
รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกับโล่เกียรติยศ
และผลิตภัณฑ์พานาโซนิค

** หมายเหตุ : ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร 4 ภูมิภาค ภาคละ 10 ทีม รวมทั้งหมด 40 ทีม
แต่ละทีมได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท (สองพันบาท)

*** พานาโซนิค เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ในด้านการผลิตผลงาน : Panasonic HD Camcorder,
Microphone, เสื้อ KWN เพื่อให้แต่ละทีมสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ
download ใบสมัครได้ที่ http://www.panasonic.co.th

เผยแพร่ : http://contestwar.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ : Kajeeporn Techataveekijkul

Total Prize Money: 
150,000 Baht

Members Online

There are currently 0 users online.