^ Back to Top

ประกวดสวนสวยในแก้วใส Terrarium

สวนสวยในแก้วใส หรือ Terrarium คือการจำลองระบบนิเวศน์ของพืชสร้างบรรยากาศสวนย่อส่วนลงมาไว้ในภาชนะใสต่างๆ เช่น ขวด แก้ว ตู้กระจก ฯลฯ ซึ่งการที่พืชเหล่านี้จะเติบโตอย่างยาวนานในแก้วใสได้ ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างทั้งในเรื่องแสง พรรณไม้ ความชื้น วัสดุปลูก ฯลฯ เมื่อสร้างระบบได้สมดุลแล้วก็จะสามารถอยู่ได้ยาวนานแทบไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยาก งานบ้านและสวนแฟร์ปีนี้ เราจึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีใจรักในต้นไม้ และการออกแบบมาร่วมจินตนาการสร้างสรรค์ สวนสวยในแก้วใส ตกแต่งออกมาในรูปแบบใหม่ๆ ที่สวยงามไม่ซ้ำใคร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

  1. ออกแบบตกแต่งพรรณไม้เป็นสวนขนาดย่อมในภาชนะที่มีความใส รูปทรงใดก็ได้ตามต้องการ ขนาดความยาวของภาชนะประมาณ 30 ซม. (ไม่จำกัดความกว้างและความลึก) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 ซม.
  2. พรรณไม้ที่นำมาจัดตกแต่งภายในภาชนะต้องเจริญเติบโตได้จริง และเมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยต้องสามารถสร้างระบบปิดให้กับภาชนะได้
  3. ผลงานที่จัดเสร็จแล้วต้องเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
  4. ผู้ส่งประกวด ต้องวาดแบบร่างผลงานลงในกระดาษขนาด A4 หรือส่งภาพถ่ายสวนในภาชนะที่จัดเสร็จแล้ว โดยให้อัดภาพลงบนกระดาษสีขนาด 10*12 นิ้ว ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.) พร้อมระบุขนาด และรูปแบบของภาชนะ ชนิดพรรณไม้ อุปกรณ์ตกแต่ง และงบประมาณที่ใช้ (ไม่จำกัดงบ) รวมทั้งแนวคิดในการออกแบบ
  5. ผู้ส่งประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล หากกำลังศึกษาอยู่โปรดระบุ ชั้นปี คณะ และสถาบันการศึกษา ลงบนกระดาษ ขนาด 10 x15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังแบบประกวด
  6. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เดี่ยวหรือทีมก็ได้ (ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ทีม) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดหรือเผยแพร่ภาพที่ใดมาก่อน
  7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

กำหนดการ
หมดเขตรับแบบร่างหรือภาพ : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ภายใน 18.00 น.

วันตัดสินผลงาน
รอบคัดเลือก :
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ท่าน วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2554

รอบชิงชนะเลิศ :
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ผู้เข้ารอบทั้ง 20 ทีม ต้องจัดสวนในภาชนะจริง
โดยลงทะเบียนเวลา 8.30 - 09.00 น. ณ ลานประกวดสวน (หน้าอาคารชาเลนเจอร์ 1)
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อตัดสินเสร็จ จึงย้ายมาจัดแสดงภายในบริเวณที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ ผู้เข้ารอบมีเวลาในการประกวดจัดสวนในภาชนะภายใน 3 ชม. โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น

**ผู้เข้ารอบต้องเตรียมภาชนะ ต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งมาเองทั้งหมด โดยภาชนะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน

ประกาศผลเป็นทางการ : วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 14:00 น.

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล เป็นเงิน 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 5 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
***สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลจะมีเงินสนับสนุนให้ท่านละ 700 บาท

เกณฑ์การตัดสิน
เลือกใช้ชนิดพรรณไม้และความเข้ากันได้ของพรรณไม้ /วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและภาชนะ/ ความคิดสร้างสรรค์ / ความสวยงาม / ความคุ้มค่าและเหมาะสมกับงบประมาณ

สถานที่ส่งผลงาน
กองประกวด (สวนสวยในแก้วใส) นิตยสารบ้านและสวน
65/101-103 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน กทม. 10170

สอบถามรายละเอียดการประกวด
กองการประกวด “สวนสวยในแก้วใส”
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4207, 4244, 4132 – 4135
E-Mail : warapsorn@amarin.co.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.BaanLaeSuan.com

หมายเหตุ :

  • แบบประกวด (สำหรับการประกวดทุกประเภท) ที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จะไม่ได้รับการพิจารณา
  • - ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ

สอบถามรายละเอียดงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2011”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4120, 4132 - 4135, 4176 – 4178
ติดต่อจองพื้นที่ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4252-4265

Total Prize Money: 
45,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Sat, 2011-10-29 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.