^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "สวนสนุก-คิด"

ปัจจุบันการจัดสวน และการใช้ชีวิตในสวน เริ่มมีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของคนเมือง สวนจึงไม่ควรยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เพราะต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานของพื้นที่ และประโยชน์ใช้สอยอันหลากหลาย สวนที่ดีจึงควรรองรับการใช้งานที่เหล่านั้นได้ดี และเหมาะกับผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน โดยเราจะเห็นสวนที่เปลี่ยนไปอย่างไรนั้น ขึ้นกับผู้ออกแบบอย่างพวกคุณว่า จะทำอย่างไรกับพฤติกรรมที่มีเงื่อนไขมากขึ้น

โจทย์
ออกแบบให้สื่อว่า ในสวนเดียว มีหลายฟังก์ชั่น (รองรับกิจกรรมตั้งแต่สองกิจกรรมขึ้นไปได้) โดยให้ผู้ออกแบบสมมติพื้นที่ให้เป็นสวน บริเวณใดบริเวณหนึ่งของบ้าน สามารถคิดกิจกรรม เพื่อรองรับผู้ใช้งานในพื้นที่กิจกรรมนั้น ๆ ได้ไม่จำกัด ทั้งสิ่งของ วัสดุ ลวดลาย หรืออื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาจัดตกแต่งให้สอดรับกับแนวคิดที่กำหนด จึงเป็นที่มาของ “สวนสนุกคิด”

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวด

  1. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ แต่ควรให้เหมาะกับการนำไปจัดแสดงนิทรรศการ
  2. ออกแบบตกแต่งสวน โดยไม่กำหนดรูปทรง และรูปแบบของพื้นที่ โดยให้อยู่ภายในพื้นที่ขนาด 3.50 x 3.50 ม. ที่จัดไว้ให้ แต่ควรมีมุมมองภายในสวนอย่างน้อย 2 มุม เพื่อใช้พิจารณาการตัดสิน
  3. นำเสนอแปลนมาตราส่วน 1 : 10 จำนวน 1 รูป และรูปทัศนียภาพตามความเหมาะสม ลงบนกระดาษ และติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A1 (59 x 84 ซ.ม.) จำนวน 2 แผ่น ภาพทัศนียภาพ 2 ภาพ พร้อมระบุแนวคิด การใช้องค์ประกอบสวน พรรณไม้ และงบประมาณ (ไม่จำกัดงบ) ลงในแบบด้วย จัดวางแนวตั้งต่อกันสองแผ่น A1 กับ A1
  4. แบบประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (หากมี e-mail โปรดระบุ) ลงบนกระดาษขนาด 10x15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังชิ้นงาน
  5. ผู้มีสิทธิส่งผลงาน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน

กำหนดการ
หมดเขตรับแบบสวน : วัน ศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ภายใน 18.00 น.

วันตัดสินผลงาน
รอบคัดเลือก :
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ท่าน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554

รอบชิงชนะเลิศ :
ผู้เข้ารอบ10 ท่าน ต้องเข้าจัดสวนจริง ณ ลานประกวดสวนโชว์ หน้าอาคารชาเลนเจอร์ 1
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้แล้วเสร็จ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เพื่อแสดงผลงานตั้งแต่
วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม – อาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2011”

**ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องดูแลสวนของตนเองให้สวยงามตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ประกาศผลเป็นทางการ
รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ : วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2554
และรางวัลชมเชย
รางวัลมหาชน : วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2554
(ใช้วิธีเก็บคะแนนจากผู้ชมสวน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2553)

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 8 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
*** แบบสวนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ชิ้น จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดสวน รายละ 15,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์และการตอบโจทย์ “สวนสนุกคิด”
2. ความสวยงามโดยรวม
3. ประโยชน์ใช้สอย
4. องค์ประกอบสวน และพรรณไม้
5. ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป
6. ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างจริง และการดูแลรักษา

สถานที่ส่งผลงาน
กองประกวด (ระบุประเภทการประกวด) นิตยสารบ้านและสวน
65/101-103 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน กทม. 10170
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.BaanLaeSuan.com

สอบถามรายละเอียดการประกวด
กองการประกวด “สวนสนุกคิด”
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4207, 4212, 4132 – 4135 หรือ E-Mail : ath@amarin.co.th

หมายเหตุ :

  • แบบประกวด (สำหรับการประกวดทุกประเภท) ที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จะไม่ได้รับการพิจารณา
  • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ

สอบถามรายละเอียดงาน “ บ้านและสวนแฟร์ 2011 ”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4120, 4132 – 4135, 4176 – 4178
ติดต่อจองพื้นที่ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4252-4265
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
130,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Sat, 2011-10-29 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.