^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด”

ความคิดที่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ มักนำพาเราไปสู่คำตอบที่ตายตัว เช่น “ทำไมทุกบ้านต้องมีห้องรับแขก ทั้งๆที่ไม่มีแขกมาหาที่บ้านสักเท่าไร ทำไมภายในบ้านต้องถูกแบ่งเป็นห้องด้วยผนังทึบ ทั้งๆที่เจ้าของบ้านก็ชอบบ้านแบบโปร่งๆ”ทั้งหมดมักมาจากภาพที่ติดอยู่ในความรู้สึกหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยมานาน ทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ อาจมีรูปแบบและวิธีการใช้งานที่ต่างออกไปจากที่เรายึดติดก็ได้

ความคิดที่ยึดติดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการมีบ้านที่ใหญ่โตเกินความจำเป็น ถึงแม้ว่าจะอยู่กันไม่กี่คนก็ตาม สิ่งที่ตามมาคือการที่เราต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างที่มากขึ้น บุกรุกพื้นดินมากขึ้น ใช้ทรัพยากรและพลังงานมากขึ้น ฉะนั้น เราจะลบล้างความคิดยึดติดเดิมๆออกไปอย่างไร และอยู่กันอย่างไรบนพื้นที่ Foot Print ที่น้อยที่สุด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันต่อไป โดยสิ่งที่คงอยู่และสำคัญที่สุดคือ พฤติกรรมของมนุษย์ ที่น่าจะเป็นสิ่งชี้แนวทางในการออกแบบอย่างแท้จริง

ข้อกำหนด :
ออกแบบบ้านพักตากอากาศ กำหนดให้เจ้าของบ้าน เป็นคู่สามีภรรยา มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้ว สามี อายุ 32 ปี อาชีพนักเขียนอิสระ ภรรยา อายุ 29 ปี อาชีพช่างภาพ ชอบถ่ายภาพธรรมชาติ ครอบครัวนี้วางแผนที่จะสร้างบ้านตากอากาศ โดยทั้งคู่มีความคิดและมีรสนิยมที่คล้ายๆ กัน ทั้งสองตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นที่ที่ตนเองสามารถปลีกตัวออกมาจาก เมืองหลวงที่วุ่นวายได้ทุกเวลา ต้องการเพียงพื้นที่สำหรับนอน นั่งเล่น ทำงาน ทำอาหาร พร้อมพื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ และส่วนอื่นๆที่จำเป็นต่อการพักอาศัย กำหนดพื้นที่ที่สัมผัสพื้นดิน (Foot Print) ทั้งหมดไม่เกิน 9 ตารางเมตร เจ้าของบ้านอยากได้ที่ตั้งที่สวยงาม น่าอยู่ แต่ยังมีความเป็นไปได้ในการอยู่อาศัยจริง โดยให้ผู้ออกแบบเป็นคนกำหนดที่ตั้ง ของบ้านพักตากอากาศหลังนี้ให้เจ้าของบ้านด้วย

“เราอยากได้บ้านที่ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด ทุกตารางนิ้วของพื้น ผนัง หรือฝ้าเพดาน อาจจะแฝงการใช้งานที่เติมเต็มการดำเนินชีวิต ไม่ยึดติดรูปแบบเดิมๆ สร้างจินตนาการเพื่อส่งเสริมกับหน้าที่การงานของเราด้วย ในขณะเดียวกันบ้านหลังนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับโลก รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด” สองสามีภรรยาบอกถึงความต้องการเบื้องต้นหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักออกแบบทุกคนแล้วล่ะ ว่าจะออกแบบบ้านหลังนี้ออกมาเป็นอย่างไร

สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด

 • แผนผังหรือรูปที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ พร้อมระบุทำเลที่ตั้งและแนวคิดในการเลือกทำเล
 • ผังบริเวณ (มาตราส่วนตามความเหมาะสม)
 • แปลนบ้านทุกชั้น พร้อมแสดงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ (มาตราส่วน 1 : 50)
 • รูปด้านอาคารทุกด้าน (มาตราส่วน 1 : 50)
 • รูปตัดอาคาร อย่างน้อย 2 รูป (มาตราส่วน 1 : 50)
 • แบบขยายงานออกแบบที่สำคัญ อย่างน้อย 3 รูป นำเสนอเป็น Perspective หรือ Isometric
 • รูปทัศนียภาพภายนอกแสดงรูปทรงสถาปัตยกรรมและการวางผัง อย่างน้อย 2 รูป

ข้อกำหนด

 1. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ แต่ให้เหมาะกับการนำไปจัดแสดงนิทรรศการ (ไม่รับไฟล์งาน หรือโมเดล)
 2. ติดแบบลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A1 (59 x 84 ซม.) จำนวน 2 แผ่น ความหนาของชิ้นงานต้องไม่เกิน 2 ซม. ให้จัดวางผลงานในแนวตั้ง ต่อกัน 2 แผ่น เท่านั้น A1 ต่อกับ A1
 3. ผู้ส่งประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ E-Mail หากกำลังศึกษาอยู่โปรดระบุชั้นปี คณะ และสถาบันการศึกษา ลงบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังชิ้นงานทุกชิ้น
 4. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ เดี่ยวหรือทีมก็ได้ (ไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ทีม) ทั้งนี้แบบที่ ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน
 5. แต่ละรายชื่อ และทีม สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลหรือได้รับคัดเลือกเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

กำหนดการ
หมดเขตรับผลงาน : วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 ภายใน 18.00 น.

วันตัดสินผลงาน
รอบคัดเลือก :
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ท่าน วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 พร้อมรับคำแนะนำเรื่องแบบจาก
คณะกรรมการและกลับมานำเสนอผลงานอีกครั้งด้วยหุ่นจำลอง สัดส่วน 1:20 ต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ไม่ได้มาในวันนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด

รอบชิงชนะเลิศ :
ผู้เข้ารอบ 10 ท่าน นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ :
วันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ผลงานที่ได้รางวัล 4 ชิ้น และผลงานที่น่าเผยแพร่ 6 ชิ้น จะได้มาแสดงในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2011” อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2554

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 120,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 20,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา

 1. ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและความสวยงาม
 2. ความเป็นไปได้ของผลงานการออกแบบ
 3. การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบ
 4. ความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดความคิดผ่านผลงานการออกแบบ

หมายเหตุ :

 • แผ่นรองเพื่อติดผลงาน ในการส่งเข้าประกวด อาจใช้เป็นวัสดุชนิดอื่นนอกเหนือจากฟิวเจอร์บอร์ดได้ หากเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะดี(ต่อโลก)มาก ทั้งหมดไม่มีผลต่อการให้คะแนนผลงาน
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใดๆ

สถานที่ส่งผลงาน
สามารถส่งทางไปรษณีย์ (ยึดวันที่ประทับตราเป็นหลัก) หรือส่งด้วยตัวเองได้ที่
กองประกวดแบบบ้าน สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด นิตยสารบ้านและสวน
65/101-103 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน กทม. 10170

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.BaanLaeSuan.com

สอบถามรายละเอียด
กองการประกวดแบบบ้าน สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4241, 4200, 4207, 4131 - 4135
หรือ E-Mail: ekkarach@amarin.co.th, aussadawut-w@amarin.co.th

สอบถามรายละเอียดงาน “ บ้านและสวนแฟร์ 2011 ”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4120, 4132 - 4135, 4176 – 4178
ติดต่อจองพื้นที่ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4252-4265
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
180,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Wed, 2011-09-07 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.