^ Back to Top

การประกวดออกแบบฉลาก “Healthy Hula”

การประกวดออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ (Ready to Drink) ด้วยบริษัท เฮลท์ตี้ ฮูล่า จำกัด ร่วมกับสถาบันวิจัยอาหารเกษตรศาสตร์ กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ตรา เฮลท์ตี้ ฮูล่า ซึ่งผลิตจากมะขามป้อมสด ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่มีสารปรุงแต่ง

กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
เป็นกลุ่มคนวัยทำงานอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่รักสุขภาพ (Health conscious) เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษา มีความรู้ มีความสนใจในการแสวงหาข้อมูลความรู้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

โดยบริษัทฯ ได้สรุปรูปแบบการบรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้ว ขนาด 250 ml. ฝาเกลียวล็อค ขนาดสูง 21 cm ความกว้างรอบฐานขวด 8 cm”

บริษัท เฮลตี้ ฮูล่า จำกัด ต้องการนักออกแบบที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพที่โดดเด่น และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้อื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด จึงได้ทำการจัดประกวดออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การประกวด
Logo ข้อความ “Healthy Hula” ที่สื่อถึงพลังแห่งชีวิตที่มีสุขภาพดี

ชื่อผลิตภัณฑ์
Emblica Juice 100% natural Ready to drink น้ำมะขามป้อมสด 100%

ข้อความสำคัญที่ต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่โดนเด่นเห็นชัดเจน ดึงดูดสายตาผู้บริโภค
Vitamin C+ Tannin = Super anti-oxidant วิตามินซี+ แทนนิน = ผสานพลังต้านอนุมูลอิสระ
No sugar added, No preservative, No food additives added ไม่ใส่น้ำตาลทราย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และสารปรุงแต่ง

ข้อความอื่นๆ ของสินค้าทั่วไปที่ต้องมีบนฉลาก
Ingredients : Emblica Juice 90% Fructose 8% honey 1% salt 1% : ส่วนประกอบโดยประมาณ : น้ำมะขามป้อมสด 90% น้ำตาลฟรุกโตสจากผลไม้ 8% เกลือไอโอดีน 1%
For best taste chill and shake before serving. Keep refrigerated after opening : แช่เย็นและเขย่าขวดก่อนดื่ม แช่ในตู้เย็นเมื่อเปิดขวดแล้ว
Distributed and Manufactured
Distributed by: Healthy Hula Co., Ltd.
2044/20 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok
10310 Tel : (662) 318-1182 Fax : (662) 319-2589

Manufactured by: xxxxxxxxxxxxxxxxx Co., Ltd.
2044/20 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel : (662) 318-1182 Fax : (662) 319-2589

ปริมาตรสุทธิ 250 มล.
Customer Care : Tel : (662)318-1182 Fax : (662)319-2589 E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx www.healthyhula.com
อย xx-xxxxx-x-xxxx
พื้นที่ว่างสำหรับพิมพ์ MFG xxxxxx
EXP xxxxxx
Barcode IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ข้อมูลโภชนาการ

การส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องจัดส่งในรูปแบบดังต่อไปนี้

  • ตราสัญลักษณ์ (Logo) และฉลากที่ออกแบบ จัดทำและบันทึก File ในโปรแกรม Illustrator หรือ Photoshop เท่านั้น
  • คำอธิบายแนวความคิดการออกแบบและความหมายของตราสัญลักษณ์ จะต้องจัดส่งในรูปของ File ในโปรแกรม Microsoft Word
  • ทั้งตราสัญลักษณ์ และคำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์จะต้องบันทึกให้อยู่ในรูปของแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น จัดพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 ภาพสี 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถ ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ในกรณีที่ผลงานเข้ารอบมากกว่า 1 ชิ้น คณะกรรมการจะพิจารณาเพียง 1 ผลงานที่เป็นรางวัลสูงสุด

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮลท์ตี้ ฮูล่า จำกัด เท่านั้น

ประเภทของรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท

ขั้นตอนการพิจารณาผลงาน
คณะกรรมการจากบริษัท เฮลท์ตี้ ฮูล่า จำกัด จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะการประกวด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ระยะเวลาส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการประกวด
วันที่ 23 มิถุนายน 2554

การเข้าร่วมประกวด
สามารถดาวโหลดข้อมูล และ ใบสมัครได้ที่ http://www.upload-thai.com/download.php?id=14722f0f3db597d27518ec3554c886a1

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ส่งผลงานได้ที่
คุณศศิธร นะมามะกะ
บริษัท เฮลท์ตี้ ฮูล่า จำกัด
2044/20 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 086-399-0165, 02-3181182 ต่อ 121
โทรสาร. 02-3192589
อีเมล: namamaka@gmail.com

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2011-06-23 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
09 May 2011 (All day) to 15 Jun 2011 (All day)

Comments

admin's picture

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดได้ที่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=8486cfd123bac1eba74df2f703e8ad58

การเข้าร่วมประกวด
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ส่งผลงานได้ที่ คุณศศิธร นะมามะกะ
บริษัท เฮลท์ตี้ ฮูล่า จำกัด 2044/20 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์. 086-399-0165, 02-3181182 ต่อ 121
โทรสาร. 02-3192589
อีเมล: namamaka@gmail.com

Members Online

There are currently 0 users online.