^ Back to Top

ประกวดงานออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น เชิงสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์ ฟิค พลัศ 2011

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) โดยการสนับสนุนของสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว ฟิคพลัส 2011 (Fashion Image Campus Plus 2011 หรือ FIC PLUS 2011)

เพื่อเฟ้นหาดีไซน์เนอร์เสื้อผ้าแฟชั่น ประชันฝีมือ ผลิตจริง ขายจริง และส่งประกวดต่อระดับโลก โดยพัฒนาทักษะนักศึกษา นักออกแบบ ดีไซน์เนอร์ ตลอดจนผู้ประกอบการ SME ในสาขาแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดในระดับสากล ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมจัดฝึกอบรมแบบเข้มข้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีหลักสูตรครอบคลุมภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติเพื่อออกแบบผลงานจริงพร้อมขาย ภายใต้แนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2554

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0-2713-5492-9 # 225, 229,400

เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.