^ Back to Top

ประกวดวาดการ์ตูน ในหัวข้อ "เพศศึกษา...เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้"

โครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนเพื่อนๆ มาประชันฝีมือการประกวดลายเส้นแด่เหล่านักวาดผู้หลงใหลและชื่นชอบในการวาดการ์ตูน ในหัวข้อ "เพศศึกษา...เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้" ลุ้นรับรางวัลมากมาย เนื้อเรื่องสามารถเอามาผูกเชื่อมโยงกัน

ระยะเวลาประกวด 28 มีนาคม 2554 - 29 เมษายน 2554
ประกาศผลงาน 2 พฤษภาคม 2554

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักออกแบบ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดอายุ
 2. ส่งเรื่องได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. วาดการ์ตูนช่องลงบนกระดาษขนาด A5 เท่านั้น จำนวนหน้าไม่เกิน 100 หน้า
 4. ออกแบบให้เนื้อเรื่องตรงตามทุกหัวเรื่อง ภาพต้องไม่มีแนวลามก อนาจาร
 5. ผู้ที่ชนะเลิศ จะส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ (vector) เช่น .ai ให้ภายหลังการประกวด
 6. ผู้เข้าประกวดจะต้องรับประกันว่า ผลงานที่ออกแบบเป็นของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
 7. ห้ามนำดีไซน์ที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
 8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ซึ่งมีผลครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงการนำไปใช้ในสื่อต่างๆ และผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุง หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ดีไซน์จะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใด ตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใดๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมาย และทำให้เกิดการฟ้องร้อง
 9. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ โครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถนำผลงานไปพัฒนา ปรับปรุงได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน (Inspiration )
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea)

ส่งผลงานได้ที่
โครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
260 ถ.พระราม6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
หรืออีเมล์ teen@teenrama.com
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02-201-2544 หรือ 02-201-2799

หมายเหตุ

 1. ผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน เว้นแต่จะมีการติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน 1 เดือนนับจากวันประกาศผลรางวัล โดยขอรับคืนผลงานได้ที่โครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล หากไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวด
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลงานของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของโครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับ เงินสด จำนวน 20,000 บาท
2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2011-05-02 (All day)
Deadline: 
28 Mar 2011 (All day) to 29 Apr 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.