^ Back to Top

ประกวดการ์ตูน 3 ช่อง "BEAT2010 กับ 3 ช่องต้องประหยัด"

BEAT 2010.NET ขอเชิญใครที่มีแนวคิด สร้างสรรค์ อารมณ์ขัน รักการวาดภาพ ขีดๆ เขียนๆ มีฝีมือด้านลายเส้น เพียงแสดงความสามารถ ส่งผลงานการ์ตูนสั้น แนว 3 ช่อง เกี่ยวกับทิป เทคนิค การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “BEAT2010 กับ 3 ช่องต้องประหยัด”

รางวัล (หัวข้อละ 2 รางวัล)

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท

**ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล

ประกาศรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทาง www.beat2010.net

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นบุคคล คนเดียวกันโดยอ้างอิงจากบัตรประชาชน
 2. ส่งการ์ตูนเข้าประกวดในหัวข้อ “BEAT2010 กับ 3 ช่องต้องประหยัด” โดยมีแนวคิดทางการสร้างความตระหนักในเรื่องพลังงาน ทิปและเทคนิคประหยัดพลังงาน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ใครๆ ควรรู้ เรื่องขำขันเกี่ยวกับพลังงาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยไม่เน้นหนักทางด้านวิชาการจนเกินไป ขอให้อ่านสนุกได้แนวคิดดีๆ
 3. ขนาดของภาพอยู่ในกรอบ สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละไม่ต่ำกว่าด้านละ 2.5 นิ้ว 3 ช่อง เรียงต่อกันในกระดาษขาวขนาด A4 เมื่อ สแกนภาพ หรือส่งภาพมาเป็นไฟล์ภาพประเภท .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi เห็นรายละเอียดภาพและตัวอักษรชัดเจน
 4. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุ
  a. ชื่อภาพวาด
  b. ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของผลงาน
  c. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดเพื่อรักษาประโยชน์ของท่าน
 5. ส่งภาพในรูปแบบไฟล์ภาพ มาที่ info@beat2010.netอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือมาส่งด้วยตัวเองตามที่อยู่ด้านล่าง
 6. ไม่จำกัดเทคนิ¬คในการวาด สามารถวาดด้วยมือและ สแกน หรือใช้ โปรแกรมช่วยในการวาดภาพ เพียงให้เป็นลักษณะภาพวาดลายเส้นที่คมชัด เป็นสีหรือขาวดำก็ได้
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
 8. โครงการ BEAT2010 มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด เพื่อการประชาสัมพันธ์
 9. คณะกรรมการตัดสินภาพวาด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพวาดเข้าประกวด
 10. ผู้สนใจส่งภาพวาดเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายในเว็บไซต์ www.beat2010.net
 11. หลังการประกาศผล ภาพวาดทั้งหมดที่ได้รับรางวัล จะถูกนำออกเผยแพร่ที่เว็บไซด์ www.beat2010.net
 12. การส่งภาพวาดเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้นแล้ว

การตัดสิน

 • ภาพวาดที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนดไว้
 • ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณา ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินได้ทันที
 • หลังการตัดสินสิ้นสุดลง ทีมงานจะร่วมกันตรวจสอบว่าภาพวาดดังกล่าวว่าไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เพื่อโฆษณา หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน เป็นขั้นสุดท้าย หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เข้ามาภายใน 5 วันให้ถือว่า ภาพวาดดังกล่าว ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอย่างถูกต้องแล้ว และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้งใดๆอีกต่อไป
 • หากว่ามีข้อโต้แย้งใดๆ กับภาพวาด ผู้โต้แย้งต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงเข้ามายืนยันแหล่งที่มาเพื่อ ตรวจสอบ และหากทางทีมงานตรวจพบว่าภาพวาดดังกล่าวผิดกติกาตามข้อ 3 ภาพวาดดังกล่าวจะถูกตัดออกและจะเลื่อนภาพวาดในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่
 • ภายหลังการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมาแสดงตัว เพื่อขึ้นรับเงินรางวัล โดยนำบัตรประชาชนมาอ้างอิง หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ ภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งผลงานทาง E-Mail ได้ที่ info@beat2010.net
ส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS (วงเล็บมุมซองว่า “BEAT2010 กับ 3 ช่องต้องประหยัด” ) หรือ
ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่
กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EnConLab
อาคารส่วนอาคารและสถานที่ชั้น 3
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เวลาเปิดบริการ 9.00 -17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 –8725491-4
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Tue, 2011-05-10 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.