^ Back to Top

ประกวด Mobile Application "Krungsri Uni Startup"

ประกวดแอปพลิเคชัน "Krungsri Uni Startup"

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ขอเชิญนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอปพลิเคชัน "Krungsri Uni Startup" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลอื่นอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องเป็นนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น
 • 1 ทีมต้องประกอบด้วยทีมงาน 3-5 คน และมีการกำหนดหน้าที่ชัดเจนว่าดูแลรับผิดชอบในส่วนใด อันได้แก่ ธุรกิจ (Business) , นักพัฒนา (Developer) และนักออกแบบ (Designer) 1 ทีมสามารถประกอบด้วยนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย/คณะได้
 • 1 ทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยอาจารย์ต้องมาจากสถาบันการศึกษาของนักศึกษาคนหนึ่งคนใดในทีม

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 15 ก.ค. – 15 ก.ย. 2558 ที่ www.krungsri.com/bank/th/ecampus/campus-challenge.html
 • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 20 ทีม ในวันที่ 23 ก.ย. 2558 สามารถดูผลได้ที่ www.krungsri.com/bank/th/ecampus/campus-challenge.html และทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
 • ทีมที่เข้ารอบ 20 ทีม ต้องเข้าร่วม Workshop ที่ห้องประชุม ณ Stock2morrow ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ในวันที่ 24 ต.ค. 2558
 • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 10 ทีม ในวันที่ 27 ต.ค. 2558 สามารถดูผลได้ที่ www.krungsri.com/bank/th/ecampus/campus-challenge.html และทีมที่เข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์
 • นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 12.30 -17.00 น. ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์

เงื่อนไขการประกวด

 • 1 ทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • นักศึกษา 1 คนสามารถเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน หากตรวจพบในภายหลัง ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผลงานของท่านเข้าประกวด รวมถึงการตัดสินที่ผ่านมาถือเป็นโมฆะ ผู้ได้รางวัลจะต้องคืนรางวัล
 • ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ท่านอนุญาตให้ผู้จัดการประกวดติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานในการส่งเข้าประกวด รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของผลงานและเนื้อหาที่นำเสนอต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น การส่งประกวดดังกล่าวถือว่าเป็นโมฆะและผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการประกาศผล ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 2 จะต้องให้สิทธิ์ในการลงทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กับลูกค้าของธนาคารกรุง ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ เท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และ Apple Watch รุ่น Sport 38 มม. สำหรับทีมงานคนละ 1 เรือน สิทธิ์เข้าร่วมงาน Start it Up จัดโดย Thumbsup และสิทธิ์เข้าร่วมคอร์สสัมมนา คอร์สใดก็ได้ จัดโดย Stock2morrow คนละ 1 คอร์ส มูลค่าสูงสุด 16,000 บาทต่อคอร์ส
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท และบัตรของขวัญสำหรับซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์สต๊อคทูมอร์โรว์มูลค่า 10,000 บาท ต่อทีม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท และบัตรของขวัญสำหรับซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์สต๊อคทูมอร์โรว์มูลค่า 5,000 บาท ต่อทีม
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล
  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ  30,000 บาท และ Apple Watch รุ่น Sport 38 มม.
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท
Total Prize Money: 
500,000 Baht
Deadline: 
04 Aug 2015 10:00 to 15 Sep 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.