^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ "My Happiness"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ "My Happiness"

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ "My Happiness" ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)

ประเภทของการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. Flash Animation หรือ Visual Effect Video Clip: สร้างแอนิเมชันขนาดสั้น หรือ Visual Effect Video Clip ที่ตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ ภายใต้หัวข้อ My Happiness ตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่จำกัดเทคนิคความยาว 1-3 นาที
2. Game design หรือ Web Design: ออกแบบโครงสร้างเกม ตัวละคร และฉากของเกม หรือออกแบบ Web Design ของ website ภายใต้หัวข้อMy Happiness โดยผลงานต้องมีฉากของเกมที่ออกแบบเองอย่างน้อย 3 ด่าน หรือหน้าต่างของเวบไซต์ ที่ออกแบบเองอย่างน้อย 5 หน้า พร้อมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ตัวละครในเกม หรือ Graphic สำหรับเว็บไซต์ที่จำเป็นเพิ่มเติมประกอบมาด้วย
3. Comic Strip หรือ Magazine Design :สร้างงานการ์ตูนช่อง หรือ ออกแบบหนังสือในหัวข้อภายใต้หัวข้อ My Happiness ตามจินตนาการของตนเองได้อย่างอิสระด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ขนาด A4 และมีจำนวนหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า 5 หน้า พร้อมออกแบบปกประกอบมาในรูปเล่มให้สมบูรณ์

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล
1. ส่งผลงานประกวดรอบแรกเพื่อพิจารณาแนวทางในเบื้องต้น : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (ทั้งนี้มี Workshop ก่อนส่งผลงานรอบแรก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
2. ประกาศผลรอบแรก คัดเลือก 20 ชิ้น งาน :วันพฤหัสที่ 5 มีนาคม 2558
3. โดยผลงานที่เข้ารอบทั้งหมดจะต้องเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลงานและส่งเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ Workshop อบรมพัฒนางาน : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 และ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
4. ส่งผลงานประกวดรอบสุดท้าย : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน  25585. นำเสนองานและประกาศผล: วันศุกร์ที่ 24  เมษายน 2558
**หากไม่นำผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกมา Present ต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศจะถือว่าสละสิทธ์**

รายละเอียดการส่งผลงานรอบแรก

 • ประเภท A : Flash Animation หรือ Visual Effect Video Clip 
  • เนื้อเรื่อง และแนวความคิด
  • Storyboard
  • Character Design ตัวละครหลัก โดยระบุแนวความคิดในการออกแบบ,ข้อมูลตัวละคร พร้อมลงสีให้สสวยงาม 
  • Key Visual หรือ Concept Art อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 รูป(ลงสี)
  • ปริ้นทั้งหมดลงในกระดาษ A4 
   *ถ้าเป็นประเภท Visual Effect Video Clip ไม่ต้องมี Character Design
 • ประเภท B : Game design หรือ Web Design
  • วัตถุประสงค์, แนวความคิดในการออกแบบ, กลุ่มเป้าหมาย
  • Flow Chart (แผนผังการออกแบบเว็บหรือเกมส์)
  • ภาพร่างตัวอย่างงานออกแบบตาม Flow Chart ทุกหน้าพร้อมคำอธิบายหรือคำอธิบายวิธีเล่นเกมส์ 
  • Character Design ตัวละครหลัก โดยระบุแนวความคิดในการออกแบบ,ข้อมูลตัวละคร พร้อมลงสีให้สวยงาม 
  • ปริ้นทั้งหมดลงในกระดาษ A4 
 • ประเภท C : Comic Strip หรือ Magazine Design
  • ประเภท Comic Strip
   • เนื้อเรื่องย่อ และแนวความคิด
   • Character Design ตัวละครหลัก โดยระบุแนวความคิดในการออกแบบ,ข้อมูลตัวละคร พร้อมลงสีให้สวยงาม
   • Key Visual หรือ Concept Art อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 รูป(ลงสี)
  • ประเภท Magazine Design
   • แนวความคิด
   • ภาพร่างตัวอย่างงานออกแบบ Magazine ทุกหน้า (ไม่ต่ำกว่า 5 หน้า)
   • ภาพหน้าปกที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์
  • ปริ้นทั้งหมดลงในกระดาษ A4

*ทุกประเภทให้ส่งผลงานมาพร้อมใบสมัครและกรอดรายละเอียดให้ครบถ้วน
*ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดคิดขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนแบบ

รายละเอียดการส่งผลงานรอบสุดท้าย

 • ประเภท A : Flash Animation หรือ Visual Effect Video Clip 
  • ส่ง Animation หรือ Visual Effect Video Clip ที่สมบูรณ์เป็น File Movie มาในรูปแบบ .mov หรือ .avi , .flv หรือ .swf
  • ความยาวไม่ต่ำกว่า 1นาทีครึ่ง – 3 นาทีเท่านั้น
  • ส่ง Working File หรือ Document File ที่สามารถแก้ไขได้
  • บันทึกลงแผ่น DVD หรือ CD พร้อมออกแบบปกให้สวยงาม
 • ประเภท B : Game design หรือ Web Design
  • ส่ง Game design หรือ Web Design ที่เสร็จสมบูรณ์ สามารถคลิกไปยังหน้าต่างๆได้
  • ส่ง Working File หรือ Document File ที่สามารถแก้ไขได้ เช่น .html, .fla เป็นต้น
  • อธิบาย, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมายและแนวความคิดในการออกแบบ, ระบุซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด
  • บันทึกลงแผ่น DVD หรือ CD พร้อมออกแบบปกให้สวยงาม
 • ประเภท C : Comic Strip หรือ Magazine Design   
  • ส่ง Comic Strip หรือ Magazine Design ที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 จัดทำรุปเล่ม(ปริ้นเข้าเล่ม)ให้เรียบร้อย จำนวน 1 เล่ม
  • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .ipg ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi
  • ส่ง Character Design ตัวละครหลักที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นไฟล์ .ipg ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (สำหรับประเภท Comic Strip)
  • บันทึกลงแผ่น DVD หรือ CD พร้อมออกแบบปกให้สวยงาม

*ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดคิดขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนแบบ

วิธีการสมัครและส่งผลงาน
1. ส่งผลงาน และใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) อาคาร40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 6 ห้อง 11 - 601
2. ส่งผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโครงการ SDM Contest 2015
ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ

3. สามารถส่งผลงานรอบแรกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557**

ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.mediafire.com/view/0sjb33arp6432q8/ใบสมัครsdmcontest_2015.pdf

เกณท์ในการให้คะแนน
ได้แบ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนออกเป็น 4 ส่วนคือ
1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Concept)
2. ด้านความสวยงาม (Beauty)
3. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Production)
4. ด้านการนำเสนอชิ้นงาน (Presentation)
**การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้**

รายละเอียดของรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 5,000 บาท
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย(ตลอดหลักสูตร)

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 3,000 บาท
 • ทุนส่วนลด 50% สำหรับค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 2,000 บาท
 • เกียรติบัตร

4. รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล

 • เงินสดจำนวน 1,000 บาท
 • เกียรติบัตร

**ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SDMContest

File attachments: 
Deadline: 
09 Dec 2014 10:00 to 27 Feb 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.