^ Back to Top

ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)”

ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)”

นิตยสารบ้านและสวน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

การประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)”
จากวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับไม้กระถางบนสวนนอกชานมาตั้งแต่ครั้งอดีตจน ปัจจุบันแม้รูปแบบบ้านจะเปลี่ยนไป แต่ไม้กระถางก็ยังคงความสำคัญกับคนไทย  โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ต้องการปลูกพืชลงดิน  ยังคงมีระเบียงหลากหลายรูปแบบให้ตกแต่งและจัดวางไม้กระถางเหล่านี้ เป็นสวนขนาดย่อม ที่สามารถเล่นระดับของภาชนะ ทั้งตั้งวาง แขวน หรือติดผนัง ตลอดจนตกแต่งกระถางและภาชนะใส่ต้นไม้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความงามและเหมาะกับการใช้งาน

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวด

 1. ให้ผู้ ออกแบบสมมติพื้นที่ระเบียงให้อยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของบ้าน และกำหนดแนวคิดให้สอดรับกัน โดยใช้พรรณไม้ได้ทุกประเภท ทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย และไม้น้ำแต่ควรโชว์ให้เห็นกระถางหรือภาชนะใส่ต้นไม้เหล่านี้ด้วย  
 2. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ  แต่ควรให้เหมาะกับการนำไปจัดแสดงนิทรรศการ
 3. ออกแบบ ตกแต่งสวนบนระเบียง ขนาด 2 x 3.5 ม และ  2 x2.4 ม.  ภายในพื้นที่ 3.5 x 4.5 ม.โดยให้ระเบียงทั้งสองเหลื่อมซ้อนกัน (ขนาดที่เหลื่อมซ้อนแล้วแต่การออกแบบ และให้มีสเต็ปรูปแบบใดก็ได้อย่างน้อย 1 สเต็ปขึ้นไปในพื้นที่นี้)  มีฉากหลังสองด้าน (ดังรูป)  โดยด้านหนึ่งสมมติให้เป็นผนังบ้านสูงไม่เกิน 2.4 เมตร และผนังด้านข้างอีกด้านหนึ่งสูง 1.5 เมตร ซึ่งกำหนดให้ทึบหรือโปร่งก็ได้ **ทั้งนี้ผู้ประกวดจะต้องออกแบบและจัดสร้างพื้น  สเต็ป รวมถึงฉากหลังเอง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกวด
 4. นำเสนอ แปลนมาตราส่วน 1 : 10  จำนวน 1 รูป และรูปทัศนียภาพตามความเหมาะสมลงบนกระดาษ และติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A1 ( 59 x 84 ซ.ม.) จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุแนวคิด การใช้องค์ประกอบสวน พรรณไม้ และงบประมาณ (ตามความเหมาะสม) ลงในแบบด้วย 
 5. แบบ ประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และ e-mail  พร้อมวงเล็บว่า (ประกวดสวน) ลงบนกระดาษขนาด 10 x15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังชิ้นงาน
 6. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้ เท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน 

กำหนดการ

 • หมดเขตรับแบบสวน   :  วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557   ภายใน 18.00 น.
 • วันตัดสินผลงานรอบคัดเลือก  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ท่าน  วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 
 • วันตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ  ผู้เข้ารอบ10 ท่าน ต้องเข้าจัดสวนจริง ณ ลานประกวด Garden Zone ชาเลนเจอร์ 1  อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ให้แล้วเสร็จ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  เพื่อแสดงผลงานตั้งแต่ วันเสาร์ที่  1 – อาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน  2557 ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2557”   

ประกาศผลเป็นทางการ
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย :  วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2557
รางวัลมหาชน  :  วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 (ใช้วิธีเก็บคะแนนจากผู้ชมสวน  ตั้งแต่วันที่ 1– 7 พฤศจิกายน  2557)

รางวัล 

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน                                     40,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน                   20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน                   12,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ             7,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล   เป็นเงิน          12,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศมหาชน 1 รางวัล  เป็นเงิน        8,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร 

*** แบบสวนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ชิ้น  จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดสวน รายละ 20,000  บาท (รวมค่าทำพื้น  สเต็ป และฉากหลังสองด้าน ซึ่งผู้ประกวดต้องจัดทำเอง) ***

เกณฑ์การตัดสิน
1.  ความคิดสร้างสรรค์และการตอบโจทย์ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน” 
2.  ความสวยงามโดยรวม
3.  องค์ประกอบสวน และพรรณไม้
4. ประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสม  
5.  ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป
6. ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างจริง และดูแลรักษา  

สถานที่ส่งผลงาน
กองประกวด (ระบุประเภทการประกวด)  นิตยสารบ้านและสวน
378 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์  แขวงตลิ่งชัน กทม. 10170

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.BaanLaeSuan.com
www.BaanLaeSuanFair.com

สอบถามรายละเอียดการประกวด 
กองการประกวด “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียง” 
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4200, 4276, 4136
E-Mail : tipapan@amarin.co.th 

หมายเหตุ 

 • แบบประกวด (สำหรับการประกวดทุกประเภท) ที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Jul 2014 10:00 to 19 Sep 2014 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.