^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY”

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY”

นิตยสารบ้านและสวน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท  

การประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY”
หากจะพูดถึงรูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่อื่นๆการเลือกที่อยู่อาศัยหรือสร้างบ้าน เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต ที่ดินราคาพุ่งสูงขึ้น คนที่พอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถหาซื้อได้ แต่สำหรับคนชนชั้นกลาง ต้องไปหาบ้านจัดสรรชานเมืองที่ไกลออกไป แต่สุดท้ายก็กลับเข้ามาทำงานในเมืองทุกวัน หรือจะหาคอนโดใกล้เส้นรถไฟฟ้า รถใต้ดินก็ราคาสูงเกินไป เราลองมาหาวิธีการอยู่อาศัยมุมมองใหม่ ของคนไทยใหม่ด้วยกันเถอะ

ข้อกำหนด
คุณเป็นสถาปนิก ได้รับมอบหมายให้ออกแบบบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนของการเป็นบ้าน แต่มีแนวคิดเรื่องการมีพื้นที่ใช้สอยที่น้อยที่สุด บ้านหลังนี้อาจไปแทรกตัวอยู่ในสวนหลังบ้านพ่อแม่ หรือไปเกาะกลุ่มรวมกันกลายเป็น Co-Housing อยู่กับเพื่อนๆคอเดียวกัน หรือตั้งเดี่ยวๆในพื้นที่ขนาดเล็กๆ ในแบบที่ทุกคนต่างก็คิดว่ามันไม่น่าจะอาศัยอยู่ได้บ้านหลังนี้จึงต้องมีพื้นที่ใช้สอยน้อยที่สุด แต่สามารถอยู่ได้จริง กี่ชั้นก็ได้ตามความเหมาะสม  ผู้ใช้งานเป็นสามี-ภรรยา 2 คน สามีอายุ 34 ปี  อาชีพเป็นช่างภาพนิตยสารสารคดี  ภรรยาอายุ 33 ปี เป็นคุณครูสอนไวโอลินและเปิดโรงเรียนสอนดนตรีย่านใจกลางเมือง ต้องการบ้านที่ดูทันสมัย อยู่สบาย ใช้งานได้จริงและใช้พื้นที่น้อยที่สุด เหมาะกับสภาพอากาศและสังคมแบบไทย ชอบบ้านที่ไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมากนัก เพราะเปลืองเนื้อที่ แต่หวังจะได้ตัวงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไปในตัวด้วย

โจทย์การประกวด ให้คุณผู้เป็นสถาปนิกออกแบบเลือกลักษณะที่ตั้งเองตามความสนใจ ดังนี้ 
1. บ้านหลังน้อย รวมตัวกันเป็น Co-Housing กับเพื่อนๆคอเดียวกัน
2. บ้านหลังน้อยที่แทรกตัวอยู่ในพื้นที่บ้านพ่อแม่ของฝ่ายชายหรือหญิง
3. บ้านในพื้นที่ดินของตัวเอง ที่มีขนาดที่ดินเล็กที่สุด 

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง แสดงเหตุผลและความเหมาะสมของรูปแบบที่คุณเลือก และนำเสนอในแบบของคุณ ความเป็นไทย วันนี้เป็นอย่างไร รอเหล่าสถาปนิกนักออกแบบอย่างคุณมาสร้างสรรค์อยู่นะ 

สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด

 • แผนผังหรือรูปที่แสดงแนวความคิดในการออกแบบ
 • ผังบริเวณ (มาตราส่วนตามความเหมาะสม)
 • แปลนบ้าน พร้อมแสดงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ (มาตราส่วน 1:50)
 • รูปตัดอาคารทุกด้าน อย่างน้อย 2 รูป ที่แสดงรูปด้านภายใน  (มาตราส่วน 1 : 50)
 • แบบขยายงานออกแบบที่สำคัญ อย่างน้อย 3 รูป  นำเสนอเป็น Perspective หรือ Isometric
 • รูปทัศนียภาพภายนอกแสดงรูปทรงสถาปัตยกรรมและการวางผัง อย่างน้อย 2 รูป  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
1. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ  แต่ควรให้เหมาะกับการนำไปจัดแสดงนิทรรศการ (ไม่รับไฟล์งาน หรือโมเดล) 
2. ติดแบบ ลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A0 (84 x 118 ซม.) จำนวน 1 แผ่น หรือสามารถแบ่งชิ้นงานเป็นขนาด A1 (59 x 84 ซม.) จำนวน 2 แผ่นได้  ความหนาของชิ้นงานต้องไม่เกิน 2 ซม.  (แบบประกวดที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจะไม่ได้รับพิจารณา) 
3. ผู้ส่ง ประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ E-Mail พร้อมวงเล็บว่า (ประกวดออกแบบบ้าน) ลงบนกระดาษขนาด 10 x 15 ซม. โดยติดลงบนมุมล่างขวา ที่ด้านหลังชิ้นงานทุกชิ้น
4. ผู้มี สิทธิ์ส่งผลงาน : นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ (ผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มบุคคล) ทั้งนี้แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้ เท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน

กำหนดการ

 • หมดเขตรับแบบบ้าน : วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 (19.00 น.)
 • วันตัดสินผลงานรอบคัดเลือก :  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ท่าน วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
 • วันตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ :  ผู้เข้ารอบ 10 ท่าน นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลเป็นทางการ :  วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 ทาง www.BaanLaeSuan.com 
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ชิ้น  จะได้มาแสดงในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2014” ชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2557  

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน   100,000 บาท
 • รางวัลชมเชย    3 รางวัล เป็นเงินรางวัลละ    20,000 บาท
  ***รับรางวัล ในงานบ้านและสวนแฟร์ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2557

สถานที่ส่งผลงาน
กองประกวด (ระบุประเภทการประกวด)  นิตยสารบ้านและสวน
378 หมู่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์  แขวงตลิ่งชัน กทม. 10170

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.BaanLaeSuan.com
www.BaanLaeSuanFair.com

สอบถามรายละเอียดการประกวด 
กองการประกวด “ออกแบบบ้าน” 
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4203, 4212
E-Mail : ath@amarin.co.th 

หมายเหตุ

 • แบบประกวด (สำหรับการประกวดทุกประเภท) ที่ไม่ได้ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ 
Total Prize Money: 
160,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Jul 2014 10:00 to 26 Sep 2014 19:00

Members Online

There are currently 0 users online.