^ Back to Top

ประกวดวาดภาพครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดวาดภาพครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 9 หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ชื่อหัวข้อ
"โลกของแมลง"

คำอธิบาย
ให้นักเรียนจินตนาการถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศน์วิทยา

กติกาโครงการ แบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบแรก
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4  โดยใช้สีชนิดใดระบายก็ได้ 
3. แบ่งออกเป็น 5 ภาค ได้แก่  กทม.และปริมณฑล,ภาคกลางและภาคตะวันออก, ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทฯ  คือ "ยุงแขยง แมลงขยาด เมื่ออาทขยับ"
5. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • การจัดภาพ,การระบายสี,ความสมบูรณ์ของภาพ 30 คะแนน
 • ความสอดคล้องของหัวข้อ 20 คะแนน
 • วาดภาพผลิตภัณฑ์อาทได้ถูกต้อง 10 คะแนน
 • เขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน 10 คะแนน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งรูปเข้าประกวดรอบแรก: วันที่ 1 ก.ค - 31 ส.ค 57 ​
 • ประกาศผลรอบแรก: วันที่ 22 ก.ย. 57 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารอบผ่านทางเว็บไซต์ www.ars.co.th, www.facebook.com/ArsThai

ของที่ระลึก: ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดรอบแรกจะได้รับสมุดระบายสีและดินสอสีไม้ แท่งสั้น 12 สี  คนละ 1 ชุด

รอบชิงชนะเลิศ
1. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภาคละ 6 คน (แบ่งเป็น 5 ภาค) รวมจำนวน 30 คน
2. ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจะต้องประกวดวาดภาพสด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
3. วาดภาพลงในกระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A3 ซึ่งเป็นกระดาษที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้
4. หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันประกวด  จะแจ้งในวันที่ทำการแข่งขัน
5. ผู้ที่เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจะต้องเตรียมสีที่ประกวดมาเอง (เป็นสีชนิดใดก็ได้)
6. เวลาที่ใช้ในการประกวดวาดภาพสด จำนวน 3 ชั่วโมง
7. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

 • ความคิดสร้างสรรค์ 35 คะแนน
 • การจัดภาพ,การระบายสี,ความสมบูรณ์ของภาพ 30 คะแนน
 • ความสอดคล้องของหัวข้อ 20 คะแนน
 • วาดภาพผลิตภัณฑ์อาทและเขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน 10 คะแนน
 • วาดภาพตามเวลาที่กำหนด   5 คะแนน

กำหนดระยะเวลา

 • ประกวดวาดภาพสด รอบชิงชนะเลิศ: วันที่ 6 ต.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ​
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ: วันที่ 6 ต.ค. 57

รางวัล ผู้ชนะการประกวดในแต่ละภาค (รวม 5 ภาค) รวมทั้งหมด 31 รางวัล ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล/ภาค
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล/ภาค
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล/ภาค
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 3 รางวัล/ภาค
 • รางวัลขวัญใจอาท ทุนการศึกษา 1,000 บาท     พร้อมตุ๊กตาหมี (มูลค่า 1,000 บาท) จำนวน 1 รางวัล

ของที่ระลึก: ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจะได้รับ Gift Set ผลิตภัณฑ์อาทและเดลี่เฟรช มูลค่า 500 บาท จำนวนคนละ 1 ชุด  (ยกเว้นรางวัลขวัญใจอาท)

หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับผู้เข้ามาประกวดรอบชิงชนะเลิศ และผู้ติดตามจำนวน 1 คน   ตามอัตราที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้  โดยสามารถเข้ามารับเงินสดในวันที่ประกวด ทั้งนี้ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการตลาด โทร. 02-677-3838

File attachments: 
Deadline: 
01 Jul 2014 10:00 to 31 Aug 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.