^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์"อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา" เงินรางวัลรวม50,000 บาท

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์
อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา”,Identity of Thai Lanna SPA ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรตบัตร
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
______________________________

ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรตบัตร
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

o>> คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
____________________
o>> กติกาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
1. ตราสัญลักษณ์ มี 2 แบบ คือ แบบภาษาไทย และแบบภาษาอังกฤษ
2. ตราสัญลักษณ์ต้องมีคำว่า “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” สำหรับแบบภาษาไทย
และคำว่า “Identity of Thai Lanna SPA” สำหรับภาษาอังกฤษ
3. ต้องได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา
4. เป็นตราสัญลักษณ์ที่สะท้อนจุดแข็ง จุดเด่น ของวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์ใช้กับธุรกิจสปา
5. การจัดองค์ประกอบศิลป์ มีเอกภาพ จดจำง่าย มีความร่วมสมัย สอดคล้องกับธุรกิจสปา
6. ไม่กำหนดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
7. ต้องสร้างสรรค์เองและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
____________________

o>> การส่งผลงานเข้าประกวด
- ส่งชิ้นงานเป็น CD ในรูปแบบ File ทั้ง 3 แบบดังนี้ JPG File, PDF File และ AI File โดยมีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 DPI พร้อมพิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้ขนาด A4 ภาพ 4 สี 2 แบบ คือแบบภาษาไทย และแบบภาษาอังกฤษ แบบละ 2 แผ่น รวมทั้งสิ้น 4 แผ่น และอธิบายรายละเอียด ความหมายของตราสัญลักษณ์ และแรงบันดาลใจของการออกแบบตราสัญลักษณ์
- ระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หรือสถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ติดต่อได้สะดวก ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้ารอบสุดท้าย อาจถูกเชิญในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ*
____________________

O>> ส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือไปรษณีย์ ได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัล ถือ เป็นกรรมสิทธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไม่สามารถขอคืนได้*
____________________

o>> กำหนดเปิดรับผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ( โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ )วงเล็บมุม ซอง (การประกวดตราสัญลักษณ์ "อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา : ธุรกิจสุขภาพ)
____________________

o>> ประกาศผล
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ เว็ปไซด์ www.chiangmai-health-hub.com, www.lannaspa.net
____________________

o>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. นางสาวดารุณี อุประ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.ชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5321-1048-50 ต่อ 219
เบอร์โทรสาร : 0-5321-2472
E-mail: healthwisdom_cm@hotmail.com
2. ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ที่
เว็ปไซด์ : www.chiangmai-health-hub.com , www.lannaspa.net

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Date of winner announcement: 
Thu, 2010-08-19 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
01 Jul 2010 (All day) to 30 Jul 2010 (All day)

Comments

kaewmaloon's picture

เข้าไปโหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยตาม linkด้านล่างนะครับ

www.lannaspa.net/news.php

ทุกวันนี้เหนื่อยเพื่อแม่

kaewmaloon's picture

ช่วยกันส่งผลงานทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนส่งมาแค่ 10รายอยู่เลยเสียดายเงินรางวัลนะครับ
เพราะรางวัลที่ 1 ตั้ง 30000 บาทอยากให้กรรมการทำงานเยอะกว่านี้หน่อยนะ

ทุกวันนี้เหนื่อยเพื่อแม่

domino's picture

ส่งผลงานเข้าประกวดกันเยอะๆนะครับ

mint-npr's picture

ขยายเวลาหน่อยได้มั้ยคะ
เพิ่งได้เข้ามาเห็นวันนี้เองค่ะ
อดส่งแน่เลย...

mint-npr

admin's picture

เผื่อทางผู้จัดการแข่งขันอนุโลมนะครับ ลองโทรสอบถามดู

คุณ ดารุณี อุประ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5321-1048-50 ต่อ 219

kaewmaloon's picture

**ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์
“อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” **
***

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่ นายปรเมศวร์ แสนใจ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่ นายเมธา ศีตะจิตต์
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาทได้แก่
นายอดุลย์ ชองขันปอน
นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์
นายนิวัฒน์ หน่อสุวรรณ
นางสาวกฤติกา ประสิทธิ์ศิริวงศ์
นายปิติ ตั้งชวลิต
______________________________
ขอให้ผู้รับรางวัลติดต่อกลับมายัง นางสาวดารุณี อุประ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 212472 ในวันและเวลาราชการ

** ส่วนผลงานอยู่ระหว่างรวบรวมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาไห้ดูนะครับหรือไม่ก็ลองเข้าไปที่
www.lannaspa.net ครับอีก วัน 2 วันคงเอามาลงให่นะครับ

ทุกวันนี้เหนื่อยเพื่อแม่

domino's picture

เดี๋ยวจะตามไปดูที่เว็บเลยครับ

Members Online

There are currently 0 users online.