^ Back to Top

ประกวดบทสารคดีสั้น "100.5 Contest PTT Green Scoop"

ประกวดบทสารคดีสั้น "100.5 Contest PTT Green Scoop"

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คลื่นข่าว F.M.100.5 News Network ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทสารคดีสั้น "100.5 Contest PTT Green Scoop" สามารถชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งบทสารคดีเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2556

ประเภทการประกวด

  1. ระดับมัธยมศึกษา
  2. ระดับอุดมศึกษา

กติกา

  1. เขียนบทสารคดีสั้น เนื้อหารณรงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือ Green Product
  2. ความยาว 1 นาที หรือ 8 บรรทัด
  3. แนบประวัติการศึกษา และภาพถ่าย
  4. ส่งมาทาง E-Mail : 1005contest@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
18 Dec 2013 10:00 to 25 Dec 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.