^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หอมแผ่นดิน ความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทย

ประกวดภาพถ่าย หอมแผ่นดิน

โครงการประกวดภาพถ่าย “หอมแผ่นดิน” ความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ส่วนผลิตข่าว รายการและกิจกรรมบันเทิงฝ่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนัก Mcot Academy บมจ.อสมท เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “หอมแผ่นดินความผูกพันของเกษตรกรต่อแผ่นดินไทย” ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่การดำเนินชีวิตของเกษตรกรไทยที่ยึดโยงอยู่กับวิถีธรรมชาติ และยึดมั่นกับมรดกทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 2. เน้นย้ำให้คนไทยรู้คุณค่าของผืนดินของตนเอง และร่วมกันเชิดชูคุณค่าของแผ่นดิน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถ และเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
 4. มุ่งเน้นให้เยาวชนผู้สนใจการถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงาน และมุมมองใหม่ๆที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
นักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองรางวัลเงินสด  30,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
4. รางวัลชมเชย 10 รางวัลรางวัลละ2,000บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสีหรือขาวดำโดยเป็นภาพอัดขยายขนาดภาพด้านกว้างไม่ต่ำกว่า 12 นิ้วด้านยาวไม่เกิน 18 นิ้วโดยถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลมีความละเอียดของภาพ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไปกรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาดภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวดโดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพพร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับบันทึกลงแผ่นซีดี
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถตบแต่งภาพได้แต่ต้องไม่เป็นการบิดเบือนลดทอน หรือเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ทำให้ภาพผิดไปจากความเป็นจริง
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องติดแบบฟอร์มข้อมูลภาพประกวด (ดาวน์โหลดพร้อมใบสมัคร) และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนดังนี้ชื่อภาพ,คำบรรยายภาพ , สถานที่ถ่ายภาพ , ชื่อ-สกุลผู้ถ่ายภาพ , ที่อยู่ตามกฎหมายที่ตรวจสอบได้เพื่อยืนยันความถูกต้องหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก และชื่อ - สกุลผู้ถ่ายภาพ และชื่อภาพ ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตามและสามารถนำภาพไปใช้ในภารกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้าโดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
 6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัลรวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
 7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุดโดยจะฟ้องร้องมิได้
 8. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด
• เปิดรับภาพระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2556 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
• ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางไปรษณีย์ถึง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (หอมแผ่นดิน) 63/1 ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (ถือวันประทับในไปรษณีย์เป็นวันที่นำส่ง) หรือส่งด้วยตนเองณห้องข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทน ตึกอำนวยการ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
• สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nineentertain.tv (เวปไซด์รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน) และ www.baac.or.th (เวปไซด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
• การตัดสินภาพเข้าประกวดวันที่ 9 กันยายน 2556
• ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 16 กันยายน 2556 ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
• มอบรางวัลในงานไนน์เอ็นเตอร์เทนเบิร์ธเดย์ เฟสติวัล 21 กันยายน 2556

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนบมจ.อสมท 
• โทรศัพท์ 02 201 6071
• โทรสาร 02 201 6113

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
No
Deadline: 
15 Jul 2013 10:00 to 31 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.