^ Back to Top

ประกวดออกแบบแพคเกจจิ้งแบรนด์รังนกแท้ "2024 Packaging Design Contest"

ประกวดออกแบบแพคเกจจิ้งแบรนด์รังนกแท้ "2024 Packaging Design Contest"

Brand’s ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแพคเกจจิ้งแบรนด์รังนกแท้ "2024 Packaging Design Contest" ภายใต้แนวคิด "ออกแบบกล่องของขวัญแทนคำอวยพร" ชิงรางมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยว
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักรียน เป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ไม่จำกัดสถานที่พำนัก หรือสถาบันการการศึกษา

หัวข้อการออกแบบ

 • ส่งผลงานภายในหัวข้อ “ออกแบบกล่องของขวัญแทนคำอวยพร”
 • คำอธิบาย : ปีใหม่ทุกๆปี เป็นช่วงที่คนมอบกล่องของขวัญที่มี " ลวดลายสัญลักษณ์" ที่สื่อถึงความหมายดีๆแทนคำอวยพรให้มี สุขภาพดี มีความสุข ร่ำรวย

การออกแบบ

 • สร้างสรรค์ไอเดียตามหัวข้อการออกแบบลงบนแพคเกจสินค้าแบรนด์รังนกแท้ ตามไฟล์ 3D Packshot และ Dieline(ภาพคลี่) ที่แนบ ผู้ออกแบบสามารถปรับรูปแบบ Display สินค้าได้โดยเห็นสินค้าทั้งหมด Link file https://citly.me/9m5lv
 • ออกแบบโดยมีสัญลักษณ์สื่อถึงความมงคลที่มีความทันสมัยและสวยงามของแพคเกจ ยกตัวอย่างเช่น
  • สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความร่ำรวย เช่น
   • ปลาคาร์ป เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง การมีเงินทองล้นหลาม ความอุดมสมบูรณ์ และโชคลาภ
   • ลายพัด รุ่งเรืองเหมือนพัดที่กางออกสื่อถึงอนาคตที่งอกงาม เป็นลายมงคลที่จะนำมาสื่อถึงการเติบโตและความมั่งคั่ง ช่วยพัดเงินทองให้ไหลเข้ามา
  • สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสุขภาพดี เช่น
   • ผีเสื้อ เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตอย่างแข็งแรง การมีอายุยืน การประสบความสำเร็จ
   • นกกระเรียน สื่อถึงการมีอายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง หายป่วย และส่งเสริมการเรียนให้ดีใช้แทนคำอวยพรว่า “ขอให้อายุมั่นขวัญยืนและเจริญรุ่งเรือง”
  • สัญลักษณ์ที่สื่ิอถึงอำนาจ โชคลาภและความสำเร็จ เช่น
   • มังกร คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนและเอเชีย เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจ ความเจริญรุ่งเรือง ช่วยให้การงาน การค้า ธุรกิจประสบความสำเร็จ การเดินทางราบรื่น และเรียกโชคลาภอีกด้วย
   • ต้นบอนไซ ช่วยเสริมดวง เสริมอำนาจวาสนา ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข เสริมดวงในเรื่องความอดทน ความแข็งแกร่ง สามารถเอาชนะปัญหาได้ทุกเรื่อง
  • ผู้ออกแบบสามารถ เลือกสัญลักษณ์มงคลอื่นๆได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกจากสัญลักษณ์ที่ยกตัวอย่าง
 • ออกแบบให้มีองค์ประกอบสีทองและสีแดงอย่างน้อย 40% ของผลงาน
 • ออกแบบลวดลายให้เหมาะสมสำหรับเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่
 • ออกแบบตรงใจกลุ่มเป้าหมาย เพศชายและหญิง อายุ 30 - 45 ปี สนใจเรื่องสุขภาพและซื้อสินค้าประเภทของขวัญให้ผู้อื่นในเทศกาลปีใหม่เพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยต่อผู้รับ

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนผู้สมัคร และส่งผลงานทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/bZWrgEBRbt9r5jtg6 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยปิดรับผลงานเวลา 17.00 น. ขยายเวลาถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ในการประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน และไม่จำกัดจำนวนผลงาน ภายใต้แนวคิด "ออกแบบกล่องของขวัญแทนคำอวยพร"  จัดทำเป็นไฟล์นำเสนอผลงาน ขนาดไม่เกิน 10 GB
 • เขียนบรรยายรายละเอียดอธิบายผลงานเป็นภาษาไทย
 • ภาพผลงาน 3D Packshot ขนาดภาพ H25.5X W39.5 CM ความละเอียด 300 dpi ไฟล์นามสกุล JPG
 • ส่งไฟล์ผลงาน Adobe Illustration หรือ Adobe Photoshop
 • เงื่อนไขในการประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผลงานที่ส่งประกวดต่อง ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน และห้ามนําผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของแบรนด์และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานจริง
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นการสร้างสรรค์จากผู้เข้าประกวดด้วยตนเองเท่านั้น ผลงานที่สร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI-Generate จะไม่ได้รับสิทธ์ในการพิจารณาคัดลือก
 • คณะกรรมการมีสิทธ์กำหนดในการตัดสินและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขในกิจกรรมการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดการการประกวด

 • 22 มกราคม 2567 เปิดรับสมัครการประกวด
 • 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.) ปิดรับผลงานผลเข้าประกวด
 • 6  มีนาคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะผ่านทาง Facebook fanpage Brand’s World Thailand (www.facebook.com/BRANDSWorldThailand)

เกณฑ์การตัดสิน

 • Creativity -  การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานมีเอกลักษณ์โดดเด่น (30 คะแนน)
 • Aesthetic and Customer centricity - การออกแบบมีความสวยงามและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (30 คะแนน)
  เพศชายและหญิง  อายุ 30 - 45 ปี สนใจเรื่องสุขภาพ และซื้อสินค้าประเภทของขวัญให้ผู้อื่นในเทศกาลต่างๆเพื่อแสดงความรัก ความห่วงใยต่อผู้รับ
 • Concept -แนวคิดการออกแบบ (20 คะแนน)
  เขียนบรรยายแนวคิดในการออกแบบ สื่อสารเรื่อง ของขวัญแทนคำอวยพรให้กับคนที่คุณรักโดยถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์มงคล ภายใต้แนวคิด "ออกแบบกล่องของขวัญแทนคำอวยพร"  ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
 • Practicality and Marketability - รูปแบบการออกแบบผลงานมีความเป็นไปได้ ผลิตได้จริงเชิงอุตสาหกรรมและมีตลาดรองรับ  (20 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 25,000 บาท
  (เงินรางวัล 20,000 บาท และสินค้าจากทางแบรนด์มูลค่า 5,000 บาท)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัล 15,000 บาท
  (เงินรางวัล 10,000 บาท และ สินค้าจากทางแบรนด์มูลค่า 5,000 บาท)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท
  รางวัลชมเชย 5 รางวัล จำนวนเงิน 3,000 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดรับประกาศนียบัตรทุกรางวัลและมีโอกาสได้รับพิจารณาร่วมทำงานกับแบรนด์ ในเดือน มีนาคม 2567

ติดต่อสอบถาม
Email : brandpackagingcontest@gmail.com

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
26 Jan 2024 00:00 to 29 Feb 2024 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.