^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน

ประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน

TKpark Yala ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 • รับสมัครนักเรียน / นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สมาชิกในวงไม่เกิน 8 คน (รวมนักร้อง)
 • นักดนตรีแต่ละคน มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมทำการประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นและไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน
 • สามารถรวมกลุ่มเป็นวงอิสระไม่จำกัดหรือสังกัดสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
 • เป็นชายหรือหญิงก็ได้
 • การแต่งกายของสมาชิกในวงดนตรี ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
 • กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ และตั้งชื่อวงดนตรีที่จะนำมาแข่งขันลงในใบสมัคร
 • การประกวดวงละไม่เกิน 17 นาที รวมถึงการจัดเตรียมวงบนเวที (เวลาในการตั้งอุปกรณ์ จะรวมเข้ากับเวลาแสดงด้วย ห้ามเกินเวลาที่กำหนด)
 • เพลงที่ใช้ประกวด 3 เพลง คือ บังคับ เพลงแฟนฉัน (ต้นฉบับวงชาตรี) / เพลงเร็ว 1 เพลง / เพลงช้า 1 เพลง

หมายเหตุ เพลงบังคับผู้เข้าร่วมสามารถทำทำนองและดนตรีใหม่ได้

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง
  • Inbox : m.me/tkparkyala1
  • โทรศัพท์ : 081-7388593
  • Line ID : 0817388593
 • ประกวดในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ หอประชุม Meeting Hall ชั้น 1 อุทยานการเรียนรู้ยะลา
 • ประชุม ชี้แจง และจับฉลากลำดับการประกวดวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ ลานสานฝัน ชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้ยะลา

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์และตั้งชื่อวงและเพลงที่จะประกวด
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ของสมาชิกในวงพร้อมสำเนาถูกต้อง

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

 • ความถูกต้อง ความชัดเจน ความกลมกลืนของดนตรี 30 คะแนน
 • ความสามารถทางด้านดนตรี 30 คะแนน
 • การแสดงออกของนักร้องและนักดนตรี 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 • การมีส่วนร่วม 10 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ นักร้องนำยอดเยี่ยม มือคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม มือกลองยอดเยี่ยม มือเบสยอดเยี่ยม และมือกีตาร์ยอดเยี่ยม รางวัลละ 500 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox : m.me/tkparkyala1
 • โทรศัพท์ : 081-7388593
 • Line ID : 0817388593
File attachments: 
Deadline: 
25 Jan 2024 08:30 to 09 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.