^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 69,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เปิดให้แฟนเพจ Taiwan Excellence และประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ หรืออาชีพใด ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมได้
 • สำหรับคนที่อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากตรวจพบว่าอายุไม่ถึงและไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 • เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
 • รับสมัครเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีบัญชี Facebook หรือ Facebook Page ของตัวเอง และสมัครได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

กฏกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียงคลิปเดียวเท่านั้น
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form และกรอกข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
 3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแนบลิงก์ของ Facebook ไปยังวิดีโอ Reels ในแบบฟอร์มการสมัคร
 4. ความยาวของคลิปวิดีโอ Reels ไม่ควรเกิน 15 วินาที สามารถถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสมาร์ทโฟน และเปิดให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
  หมายเหตุ จำเป็นต้องมี Logo Taiwan Excellence ในคลิปด้วย
 5. คลิปวิดีโอ Reels จะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280×720) เป็นประเภทไฟล์ .mp4
 6. ต้องเป็นคลิปที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นๆ หากมีการตรวจพบ ตัดสิทธิ์ทันที
 7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้เพลงประกอบจากคลัง YouTube (คลังเพลงและเสียง) ที่ไม่ติด ลิขสิทธิ์
 8. กรณีนำรูปถ่ายบุคคลหรือสัมภาษณ์ส่วนตัวมา ผู้แข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นด้วย
 9. คลิปจะต้องถ่ายทำเอง ห้ามส่งคลิปของผู้อื่น หรือส่งในนามของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 10. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเก็บคลิปต้นฉบับไว้ หากคณะกรรมการเลือกคลิปวิดีโอ Reels ของคุณเพื่อรับรางวัล
 11. คลิปที่ส่งเข้ามาจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อของผู้เข้าแข่งขัน และจะต้องไม่ใช่คลิปที่ได้รับรางวัลจากที่อื่น และไม่ได้ขายใน Stock Photo/Video
 12. ผู้แข่งขันต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา รูปภาพ เสียง คลิปวีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด ใช้ในการผลิตผลงานซึ่งจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้ทาง Taiwan Excellence จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆก็ตาม
 13. คลิปวิดีโอ Reels ทุกคลิปที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างคลิป แต่ทางTaiwan Excellence สามารถนำมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติม
 14. หากปรากฏว่าผู้เข้าประกวดที่ส่งคลิปไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ผู้โชคดี
 16. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มูลค่าเกิน 1,000 บาท จำเป็นต้องเสียภาษี 5% ของมูลค่ารางวัล ณ ราคาที่ได้รับรางวัลในวันนั้นๆ

หมายเหตุ ทีมงาน Taiwan Excellence ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

 • เลือกผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการจากผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ที่ให้ไว้ 12 รายการทางด้านล่าง และแสดงความรู้สึกที่ออกทางสีหน้า ,ท่าทาง, หรือการกระทำของคุณเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น ผ่านคลิปวิดีโอ Reels
 • อัดคลิปวิดีโอ Reels เป็นคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 15 วินาที (สามารถตัดต่อเพิ่มเติมได้ เพิ่มลูกเล่นได้ตามใจชอบ)
 • โพสต์วิดีโอ Reels ไปยังโซเชียลมีเดียของคุณเอง (เปิดสาธารณะ) และเขียนคำอธิบายความรู้สึกเชิงบวกของคุณโดยมีความยาวไม่เกิน 350 ตัวอักษร พร้อมแฮชแท็ก #SmilewithTaiwanExcellence #ExpressionwithTaiwanExcellence  #Positivevibes – ข้อความที่เขียนไม่นับรวมกับแฮชแท็ก
 • ลงทะเบียนและส่งคลิปผ่าน google form (โดยใช้ลิงก์ของโพสต์ในข้อ 3) มาแนบในแบบฟอร์มการสมัคร
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม Share Your Expression with Taiwan Excellence

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลงานคลิปวีดีโอสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 20 ผลงาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 • เปิดให้โหวตผลงานระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรางวัลผู้ชนะทั้งหมดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เกณฑ์การคัดเลือก

 • รอบที่ 1 คัดเลือกผลงาน 20 วิดีโอด้วยหลักการดังต่อไปนี้
  • การแสดงออกทางอารมณ์และบุคลิกภาพ
  • ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์
  • คลิปที่ดูแล้วให้ความรู้สึกสนุกสนาน พร้อมการแสดงออกเชิงบวก
   หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
 • รอบที่ 2 คัดเลือกโดยผลโหวตแบบสาธารณะ
  • โดย 5 ผลงานที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับจาก Taiwan Excellence
  • อีก 15 ผลงาน จะได้รับรางวัลพิเศษ
  • ผู้โหวตจะต้องแชร์ภาพพร้อมแฮชแท็ก #HappinesswithTaiwanExcellence จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/TaiwanExcellence.TH
 • LINE @taiwanexcellenceTH
Total Prize Money: 
69,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
30 Sep 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.