^ Back to Top

แข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023"

แข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023"

IFMSA Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023" หัวข้อ "Creative Innovation and Technology for Good Health and Well-being of the Vulnerable Groups" ชิงเงินสนับสนุนโครงการ พร้อมถ้วยรางวัล และ e-certificate

หัวข้อการประกวด
Creative Innovation and Technology for Good Health and Well-being of the Vulnerable Groups ใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลักที่น่าสนใจ คือ

 • Terminally ill patients ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • Elderly ผู้สูงอายุ
 • People with disability ผู้มีภาวะทุพพลภาพ
 • Children with vulnerability e.g. neglected/abused เด็ก และเยาวชนผู้มีความเปราะบาง เช่น เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือถูกทำร้าย

เงื่อนไข เเละคุณสมบัติ ของผู้เข้าสมัคร

 • นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะหรือสาขาที่กำลังศึกษาอยู่
 • เป็นผู้ที่มีความตั้งใจอยากให้ภาคประชาชนมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • การเเข่งขันเป็นแบบประเภททีม โดยเเต่ละทีมต้องมีสมาชิก 3 - 5 คน โดยสมาชิกทุกคนไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่คณะเดียวกัน
 • ผู้เข้าเเข่งขันแต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงสมัครแบบเดี่ยวแล้วมาหาทีมผ่านทางช่องทาง LINE OpenChat ของโครงการก็ได้

หมายเหตุ การแข่งขันนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพียงเเค่เป็นผู้ที่สนใจในการร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย และเป็นนิสิตนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี (จากสาขา/ชั้นปีใดก็ได้) ขอแค่มีความมุ่งมั่นและพร้อมพัฒนาสังคมไปด้วยกัน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 1 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 • ระยะเวลาการแข่งขันรวม 1 เดือน แบ่งเป็น 4 รอบ คือ
  • Preliminary phase การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จำนวน 2 วัน เสาร์ที่ 7 - อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและประชาชนที่สนใจ เข้าใจโจทย์และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดช่องว่างในองค์ความรู้เดิมของแต่ละทีม
  • Refining phase I ระยะเวลาพัฒนาโครงการ 1 สัปดาห์
   โดยให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม นำความรู้ที่ได้รับจากรอบ preliminary มาใช้พัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเป็น paper และ video presentation โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะผ่านเข้ารอบถัดไป
  • Refining phase II การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จำนวน 2 วัน เสาร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2566
   เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่จะใช้พัฒนาโครงการให้แก่ผู้เข้าแข่งขันให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และให้เวลาพัฒนาโครงการเพิ่มเติมอีก 5 วัน ก่อนนำมาเสนอผลงานจริงต่อหน้าคณะกรรมการในรอบถัดไป โดยระหว่างนี้จะมี session พิเศษ (mentoring session) ที่จะช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันได้คุยปรึกษาโครงงานกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพอีกด้วย
  • Main conference phase กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบพบเจอกัน และกิจกรรมนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตัดสินรางวัล ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รางวัลการแข่งขัน

 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย ทุกคนจะได้รับ e-certificate
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เงินสนับสนุนโครงการมูลค่า 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เงินสนับสนุนโครงการมูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้เงินสนับสนุนโครงการมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลพิเศษสำหรับโครงการที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด (popular vote)

ติดต่อสอบถาม

 • Email : hackgeneral.th.ifmsa@gmail.com
 • Instragram : hackmed.ifmsa.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Arina Bumiputra

File attachments: 
Deadline: 
14 Sep 2023 08:30 to 01 Oct 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.